OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTO SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MUSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 4-5. szám 1998. április-május

 

Az E.S.I.S. kiterjesztése

Az EU tagországok és a közép-kelet európai országok 1997. október 9-10-én Brüsszelben tartott miniszteri szintu 3. Fóruma az Információs Társadalom építésérol - többek között - javasolta az E.S.I.S. kiterjesztését a közép-kelet európai országokra is. Ennek alapján - az ISPO közlése szerint - az E.S.I.S.-t a közeljövoben a következo országokra terjesztik ki:

 

E.S.I.S. = European Survey of Information Society Projects and Actions
ISPO = Information Society Project Office

A tartalomból: Mellékletek:

EU KTF politika INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
EU KTF programok EU-MIK Közlemények
Nemzetközi rendezvények Energetikai Hírek

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL 1998. ÁPRILIS-MÁJUS


EU KTF Politika

HÍREK egy mondatban

Az Európai Bizottság állásfoglalást tett közzé a vállalkozási kultúra kialakítása és a stabil üzleti környezet kialakítása tárgyában.

CORDIS focus, No. 108. 04.26.1998

Megjelent a "Második Európai Jelentés a Tudományos és Muszaki Mutatókról - 1997" amely az 1994-ben megjelent elso jelentés szerkezeti felépítését követi.

Az Európai Bizottság közleményt adott ki "A globalizáció és az Információs Társadalom" címmel

CORDIS focus, No. 106. 23.03.1998

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el a 2000. év computer-problémáiról, egyben az Információs Társadalom Projekt Irodája (ISPO) keretében e tárgyban információs szolgáltatást létesített (Year 2000 Web Site).

"Egyetértési Memorandum" aláírására került sor Brüsszelben több mint 1000 KKV, valamint kereskedelmi vállalatok és helyi hatóságok között az elektronikus kereskedelem kiterjesztése érdekében.

CORDIS focus, No. 105. 9.03.1998


EU KTF Programok

Digitális könyvtárak

1998. szeptember 21-23-ig az Európai Unió a görögországi Heraklionban digitális könyvtárak témaköru konferenciát rendez. A konferencia célja elso- sorban a digitális könyvtárak fejlesztésével foglalkozó tudósok eredményeinek ismertetése és eszmecseréje. A konferencia foglalkozni fog a kompatibilitás, a többnyelvuség, a könyvtárpolitika, valamint az információk tulajdonjogának kérdéseivel is.

A konferencia szervezobizottsága a résztvevoktol az alábbi támakörökben kér eloadásokat:

a digitális könyvtárak modellje, keret- és rendszerfeltételei;
metaadatok;
kompatibilitás és fejleszthetoség;
informatikai hálózatok, informatikai ügynökségek;
az információk hozzáférésének feltételei;
információszervezés és visszakereshetoség;
többnyelvuség;
a tudományos eredmények közlésének rendszere;
az információk gyujtése, feltárása, szurése, kategorizálása, jelzetelése, védelme és megorzése;
a szellemi eredmények tulajdonjoga és nyilvántartása;
írásbeli és elektronikus publikációk, elektronikus kereskedelem és információgazdaság;
az információk gazdasági és társadalmi hatásai;
grafikák, földrajzi adatok, orvosi információk, multimédia, kísérleti adatok és tudományos modellek.

A konferencia nyelve angol.

További felvilágosítással szolgál Rena Kalaitzaki és Maria Stavrakati, Krétai Egyetem, Ampelokiki, Heraklion,

E-mail: http://www.ics.forth.gr./EuroDL
ecdl@eecc.uch.gr;

Cordis focus, No. 103. 09.02.1998. p.18.

*

SPRITE program

A SPRITE (Support and Guidance for the Procurement of Information and Telecommunication Systems and Service = az információs és távközlési rendszerek és szolgáltatások támogatását és irányítását célzó program) igyekszik a zavarmentes és biztonságos papír nélküli adminisztrációt megvalósítani.

Tevékenysége 3 csoportban foglalható össze:

A legjobb papír nélküli adminisztrációs módszer kialakítása az ipar és kereskedelem, a nagy, közepes és kisvállalkozások, valamint az állami, önkormányzati hivatalok számára.

A biztonságos és széles köru európai távközlési hálózat kiépítésének támogatása.

Piacorientált és felhasználóbarát szolgáltatások kifejlesztése.

A SPRITE célja többek között a közép- és kelet- európai országok bekapcsolása az Európai Unió országaiban kifejtett tevékenységbe.

Information Society, 20. sz. 1998. január

*

Könyvtárstatisztika

Az Európai Bizottság 1997. decemberében Luxembourgban megtárgyalta a könyvtárstatisztika néhány kérdését. Az egyik szekció azzal a kérdéssel foglalkozott, hogyan tudja a statisztika reálisabban tükrözni a könyvtárak teljesítményét, a másik azzal, hogy az olvasók igényeinek kielégítését hogyan tudja a statisztika az eddigieknél jobban követni, a harmadik azzal, hogy mennyire képesek a könyvtárak a kutatóintézetek és nemzetközi szervezetek igényeit kielégíteni.

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL 1998. ÁPRILIS-MÁJUS

Az ülés LIBECON 2000 néven egy új projektet is indított, melynek célja 26 európai ország könyvtárainak közös statisztikai adatbankjának megteremtése.

Az ülés megtárgyalta a közép- és kelet európai országok könyvtárainak 1990-93-ig terjedo tevékenységérol szóló 1995. évi jelentést is. Eszerint a közép-kelet európai országokban átlagosan a GDP 0,14%-át fordították a könyvtárakra, ami közel áll az Európai Unió országaiban 1990-ben e célra fordított 0,16%-hoz. Összességében a közép- és kelet-európai országok a könyvtárakra 296,4 millió ECU-t, ebbol bérköltségekre mintegy 140 millió ECU-t, állománygyarapításra kb. 67 millió ECU-t fordítottak. A 97.000 könyvtári hozzáférési pontban mintegy 1.225 milliárd cikk hozzáférhetoségét és 685 millió könyvtári egység kölcsönzését biztosította az összességében 180.800 könyvtári alkalmazott. Cordis focus, 106. sz. 1998. március 23.


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetok az OMIKK-ban.

A Régiók Bizottságának véleménye: Az EU 5. kutatási és technológiai fejlesztési és demonstrációs keretprogramja

(OJ 1997. C 379)

A Régiók Bizottságának véleménye az alábbi dokumentumról: Fehér Könyv a Közösség vasúthálózatának továbbfejlesztési stratégiájáról

(OJ 1997. C 379)

A Régiók Bizottságának véleménye az alábbi témakörrol: Klímaváltozás és energia

(OJ 1997. C 379)

Az Európai Parlament és a Tanács 1997. október 20-i, 97/56 (EK). számú irányelve bizonyos veszélyes anyagok és készítmények forgalmazásával és alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokról

(OJ 1997. L 333)

A Tanács 1997. nov. 24-i határozata a Duna védelmére és fenntartható használatára folytatott együttmuködést szabályozó Egyezményrol

(OJ 1997. L 342)

A Bizottság 1997. dec. 15-i, 2551/97 (EK). sz. rendelete egyes vadon élo állat- és növényfajok Közösség területére történo behozatalának felfüggesztésérol

(OJ 1997. L 349)

A Tanács 1997. dec. 18-i rendelete a nemzetközi együttmuködés elosegítésére az energiaszektor területén - Synergy program

(OJ 1997. L 351)


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

New Needs and Perceptions in Environmental
Information
London, Nagy-Britannia, 1998. június 3-5.
First International Conference on Environmental Management Systems
Bécs, Ausztria, 1998. június 4-5.
New Technologies, Innovations, Inventions and Industrial Design
Lodz, Lengyelország, 1998. június 4-6.
Improving Employment, Democracy and Social Inclusion through Telematics
Manchester, Nagy-Britannia, 1998. június 22-23.
Third CEN/STAR Trends Analysis Workshop
Párizs, Franciaország, 1998. június 29-30.
Information Seeking in Context
Sheffield, Nagy-Britannia, 1998. augusztus 13-15.


Új KTF kiadványok

Elozo két számunkban megkezdtük az EU-INFOBASE-be beérkezett EIMS (The European Innovation Monitoring System) kiadványsorozat egyes köteteinek ismertetését. Az alábbiakban folytatjuk a beérkezett kötetek felsorolását.

Part I: Innovation in firms including the Community Innovation Survey - I. rész: Vállalati innováció beleértve a Közösségi Innovációs Felmérés eredményeit is.

9/ Strategies for the Future - Innovation in the European Telecom Equipment Industry. No. 39.

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL 1998. ÁPRILIS-MÁJUS

(A jövo stratégiái - Innováció az európai Telecom berendezéseket eloállító iparban)

10/ Innovation in the European Chemical Industry. No. 38. (Innováció az európai vegyiparban)

11/ Innovation in the European Food Products & Beverages Industry. No. 35. (Innováció az európai élelmiszer- és italokat eloállító iparban)

12/ Innovation Activities in Pulp, Paper and Paper Products in Europe. No. 40 (Innovációs tevékenység a papírpép, a papír és a papíripari termékek eloállításában Európában).


OMFB Hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

1. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar--dél-afrikai kormányközi tudományos és technológiai együttuűködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. június 30., 1600 óra

2. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar--izraeli kormányközi tudományos és technológiai együttmuködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogaatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. július 13., 1600 óra

3. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-szlovén kormányközi tudományos és technológiai együttmuködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogaatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. június 30. 1600 óra

A pályázati űrlapok átvehetok az OMFB NPI titkárságán (Budapest V. Szervita tér 8. II. em. 210.), vagy letölthetok az OMFB honlapjáról (http:www.omfb.hu)


PÁLYÁZAT

Az osztrák Verbund für Informationswirtschaft (VIW) a legnagyobb osztrák multimédia tartalom szolgáltatók egyesülete (információs brókereket és multimédia tervezoket is tagjaink közé sorolunk), valamint aktívan részt veszünk a különbözo uniós kezdeményezésekben, mint például a Midas-Net, MLIS-Net.

A magyar intézményekkel és egyesületekkel jó kapcsolatokat tartunk fenn, ezért fordulunk most Önökhöz.

Miért fordul az egyesületünk a minisztériumokhoz, az intézményekhez és a vállalatokhoz Magyarországon?

Ausztria kezdeményezésére az Európai Unió 1998 februárjában megteremtette az EUROPRIX 98 díjat, az európai multimédia díjat. Mivel magyar intézmények és vállalatok is részt vehetnek a pályázaton, szeretnénk a figyelmüket felhívni e díjra és a kiírási pályázat részleteire.

Célcsoportok:

multimédia producerek,
multimédia tartalom- és adatbankszolgáltatók,
könyvtárak, minisztériumok valamint más köz- hivatalok,
diákok, egyetemisták.

Benyújtási határido: 1998. június 30.

A jelöltek listáját a frankfurti könyvkiállításon hozzák nyilvánosságra.

Díjátadás: 1998 november végén. Jacques Santer, az Európai Bizottság elnöke fogja a díjakat átadni.

Bovebb információk:

http://www.viw.or.at/homehu.html
http://www.europrix.org/


Magyar Minoség Társaság felhívása

Pályázati lehetoség

Az Ipari, Keresekedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a ConsAct Minoségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda Kft., a Környezetgazdálkodási Intézet, a Magyar Minoség Társaság, a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és a TÜV Rheinland Hungária Kft. mint alapítók országosan nyílt pályázatot hirdetnek elso alkalommal 1997. évre vonatkozó tevékenységekre a következo témákban:

"AZ ÉV KÖRNYEZETI MENEDZSERE DÍJ '98"

Ezt a díjat az a magyar állampolgár kaphatja, akinek a tárgyévben jelentos szerepe volt egy olyan, Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezeten belül kialakított, eredményesen muködo környezet-menedzsment rendszer létrehozásában, amelynek hatása a gazdálkodó telephelyén és annak környeze-tében, vagy az eloállított termék környezeti tulajdonságaiban jelentos javulást eredményezett.

A megvalósított rendszer példaértékű legyen más gazdálkodó szervezetek számára is.


"AZ ÉV KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI SZAKIRODALMI DÍJA '98"

Ezt a díjat olyan mu magyar állampolgárságú szerzoje kaphatja, aki hazai vagy nemzetközi viszonylatban jelentos mértékben, példamutató módon hozzájárult a környezetirányítás fejlesztéséhez, vagy amely több környezeti elem védelmének összehangolt, átfogó, magas színvonalú megoldását írja le.

Az 1997. évre vonatkozó páyázatokat 1998. augusztus 3-án 16 óráig 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Magyar Minoség Társaság címére (1091 Budapest, Üllői út 25., Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.:24.)

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a BNV alkalmával kerül sor 1998. szeptemberében. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:

Füredi László
Tel: 218-301/470, Fax: 218-0267


A Társaság új kiadványa:

A Magyar Minoség Társaság az együttmuködo szervezetekkel, elkészítette az


Akkreditált és tanúsított szervezetek Magyaroszágon
címu 155 oldalas kiadványát.

A kiadvány célja, hogy országosan információt adjon az államigazgatási és a gazdálkodó szervezeteknek, valamint az érdeklodoknek a jövobeni üzleti partnereik kiválasztásában, elosegítse a közbeszerzési törvény alá tartozó pályázatok elbírálását, továbbá tájékoztatást adjon szolgáltatásairól azon szervezeteknek, amelyek a közeljövoben kívánják minoségbiztosítási és környetzetvédelmi rendszerüket kialakítani.

A kiadvány tartalmazza, az ISO 9000-es és 14000-es szabványsorozatok, valamint a QS 9000 szerint tanúsíott cégek adatait, a tanúsító és felkészíto szervezetek adatait, a Nemzeti Akkreditáló Testület mely területeken, milyen laboratóriumokat és szervezeteket akkreditált, továbbá a Környezetbarát Termék Kht. jegyzékét azokról a termékekrol, amelyek megszerezték a védjegy használatának jogát, valamint a magyar Minoségügyi Adatbázis szolgáltatásait.

A kiadvány ára 2850,-Ft + 12% ÁFA = 3192,-Ft.

A kiadvány utánvéttel megrendelheto, vagy készpénzért megvásárolható a Magyar Minoség Társaságnál (1091 Budapest, Ülloi út 25.)

Felvilágosítást ad: Neumann Emese
Tel: 218-3011/480 Fax: 218-0267
Várjuk szíves megrendelésüket.


OMIKK HÍREK

1. Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat arról, hogy az Országos Muszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) telefonszámai 1998. június 1-jétol megváltoznak, minden telefonszám elso számjegye 1-ről 3-ra változik. A központi telefonszám tehát a fenti dátumtól: 338-2300.

2. 1998. április végén az OMIKK EU információs tevékenységének keretében megjelent Otto Schlecht: JÓLÉT EGÉSZ EURÓPÁNAK a piacgazdaság eloretörésével c. könyve, magyar nyelven. Az OMIKK-ban már megvásárolható muben a szerző bemutatja az Európában és a világban végbemeno mélyreható változásokat, valamint az újabb fellendülés feltételeit, és arra is rámutat, miként tud az Európai Unió nyitott és stabil piacgazdasággá válni, hogyan lehet és kell az uniónak terjeszkednie, milyen elvekhez kell igazodnia a közép- és kelet-európai államoknak, hogy a jólét ott is valósággá váljék, és ebben az EU tagállamok hogyan tudnak intézményileg, pénzügyileg és gazdaságilag segíteni. A könyv megrendelheto az OMIKK Értékesítési osztályán. (Tel./Fax: 338-4650)

3. 1998. május 4-5-én a MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete által Szolnokon rendezett EU Konferencián többek között Dr. Herman Ákos, az OMIKK foigazgatója, Havass Miklós a MTESZ elnöke, Pataki István a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkársága helyettes vezetoje, Michael Lake nagykövet, az EU Budapesti Delegációja vezetoje tartott eloadást. Az ünnepélyes megnyitót Gál Zoltán az Országgyulés elnöke tartotta. Novák Lászlóné, az OMIKK PR igazgatója is részt vett a rendezvényen. A Konferenciához kapcsolódó kiállításon, tablók, könyvek, szórólapok segítségével mutatták be és népszerusítették az OMIKK tevékenységét.

4. 1998. május 13-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetoi látogatást tettek az OMIKK-ban. 15 megyei képviselo, 1 fo a BKIK részérol, valamint 2 fo a MKIK képviseletében meghallgatták Dr. Herman Ákos foigazgató megnyitóját és eloadását az intézményrol, Szántó Péter könyvtár- igazgató bemutatta a könyvtárat, Stubnya György informatikai igazgató az OMIKK információs szolgáltatásairól, Nyerges Gyula fotanácsos az EU-INFO tevékenységrol tartott eloadást, Vágó Pálné értékesítési osztályvezeto az OMIKK értékesítési tevékenységérol számolt be, valamint Novák Lászlóné PR igazgató ismertette az együttmuködési lehetoségeket az MKIK és az OMIKK között. A rendezvény programját könyvtárlátogatás és szakmai bemutatók színesítették.

Most érkezett!

EURASIA Online '98
konferencia

1998. október 7-9. között az Európai Unió és a korábbi szovjet közép-ázsiai országok (Kazahsztán, Kirgízia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán) közös rendezésében tartják meg az Eurasia Online '98 konferenciát Kazahsztán fovárosában, Alma-Atában.

A konferencia fo célkituzése a telematikai termékek és szolgáltatások közép-ázsiai piacainak megismertetése, feltárása elsosorban az egészségügy, az oktatás és az elektronikus kereskedelem területén. Mindazon vállalatvezetok, egyetemi szakemberek és befektetok látogatására számítanak, akik érdeklodnek az említett szakterületek iránt és érdekeltek a szóban forgó közép-ázsiai piacok megismerése és feltárása iránt.

A konferencián megvitatásra kerülo témakörök között szerepelnek nagy valószínuséggel az alábbiak is:

a közép-ázsiai piac áttekintése,
európai vállalatok Közép-Ázsiára vonatkozó fejlesztési stratégiái,
Közép-Ázsia kormányainak és vállalatainak a telematikára épülo távtanulásra, távorvoslásra és elektronikus kereskedelemre vonatkozó stratégiája,
közösvállalatok létrejöttét elosegíto finanszírozási lehetoségek,
európai K+F programok,
technológiatranszfer mechanizmusok.

A konferencia különlegesen jó alkalmat teremt a térség országainak illetékes vezeto tisztségviseloivel való kapcsolatteremtésre és az 55 millió lakost számláló régió fejlodo telematikai piacainak megismerésére.

A konferenciával kapcsolatban további információ:

Gombos László
OMIKK Infocentrum
Tel: 338 2940, 338 2300/221, Fax: 338 2702


Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérheto, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvu címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különbözo szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztoség E-mail címe:nyerges@omk.omikk.hu

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelos kiadó: Stubnya György
Felelos szerkeszto: dr. Dúzs János,
Szerkeszto: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztobizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztoség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.