Beköszöntő

Tisztelt Olvasóink!

Örömmel adok hírt a korszerű energetikai technológiákra és az energia ésszerű felhasználására vonatkozó információs rendszer megszületéséről. A racionális energiafelhasználás és az ehhez kapcsolódó korszerű technológiák alkalmazása napjainkban Magyarországon is alapvető fontossággal bír. Létfontosságú, hogy a gazdaság szereplői és a lakosság is tájékoztatást kapjon mindazokról a lehetőségekről, amelyeket a korszeru technika ezen a téren elért, és amit nyújtani képes.

Az energetikai ágazat fontosságát felismerve, az Európai Unió már korábban létrehozta az OPET (Organisation for the Promotion of Energy Technology) hálózatot. Ennek elsődleges célkitűzése a nem-nukleáris energetikával kapcsolatos információk terjesztése, az Európai Unió energetikai kutatási programjaiba való bekapcsolódás, valamint a kutatások által elért eredmények nemzetközi szintű hasznosításának elősegítése. Az említett célkituzések megvalósítását támogatja a FEMOPET (Fellow Members to the Network of Organisations for the Promotion of Energy Technology) rendszer. Az utóbbi időben Közép-Európában is kialakult az Európai Unió energetikai információs rendszere és így jött létre az OPET hálózat társult tagjaként a FEMOPET Hungary OMIKK.

A FEMOPET Hungary OMIKK tevékenysége az energetika alábbi területeire terjed ki:

- ésszerű energiafelhasználás épületekben;
- ésszerű energiafelhasználás a szállításban,
- fosszilis energiahordozók (szén, olaj, gáz) korszerű felhasználása.

A FEMOPET Hungary OMIKK három intézmény - az OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár), a BME Energetika Tanszéke valamint a NETI (Nemzetközi Technológiai Intézet) együttműködésének köszönhetően a következő feladatokat látja el:

- információszolgáltatás az energetikával kapcsolatos KTF programokról Magyarországon;
- információk terjesztése új technológiákról és eljárásokról;
- piaci partnerek közvetítése Magyarországon és Európában;
- az EU által kiírt energetikai pályázatok népszerűsítése;
- információk nyújtása az innovációval és technológiatranszferrel kapcsolatban;
- a technológiatranszfer szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szakmai tanácsadás;
- technológiaigények felmérése piackutatással és más eszközök segítségével;
- szakmai tanácsadás az energia termelés és felhasználás területén, elsősorban az innovációra összpontosítva;
- segít az energiaipar mozgósításában.

Meggyőződésem, hogy a FEMOPET Hungary OMIKK az 'EU Energetikai Hírek' útján is eredményesen szolgálja majd a hazai energetika ügyét, információival hozzájárul a korszerű energetikai eljárások és a racionális energiafelhasználási módszerek kidolgozásához, alkalmazásához és elterjesztéséhez.

Dr. Rádonyi László
Tanszékvezető egyetemi docens, BME


A FEMOPET projektet végrehajtó partnerek és tevékenységük

A FEMOPET tevékenysége a három partner között a következőképpen oszlik meg:

Az OMIKK-ot, az Országos Műszaki Információs Központot és Könyvtárat, mint az EU Innovációközvetítő Központjainak koordinátorát az EU-Info Hírlevél olvasói számára valószínűleg már nem kell bemutatni. A FEMOPET koordinátoraként az OMIKK különböző információs szolgáltatásokat nyújt az energetikával kapcsolatos KTF programokról Magyarországon, információkat terjeszt új technológiákról és eljárásokról, piaci partnereket közvetít Magyarországon és Európában, az EU által kiírt energetikai pályázatokat terjeszti, segít a technológiatranszfer szervezésében és lebonyolításában és elsősorban az innovációra összpontosítva segít az energiaipar mozgósításában.

Kapcsolattartó személyek:

Nyerges Gyula koordinátor
Daczó Zsuzsa információs munkatárs

Cím: 1088 Budapest, Múzeum u. 17.,
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Tel: (1)1384803
Fax: (1) 1382232
Email: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu

Internet: http://www.omikk.hu

A NETI (Nemzetközi Technológiai Intézet) a Puskás Tivadar Alapítvány keretében működő szervezet, amely információs és technológiai menedzsment szolgáltatásokkal kíván hozzájárulni a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének fokozásához. A FEMOPET-en belüli szerepe kiterjed a technológiatranszferrel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokra, technológiatranszfer menedzsmentre, technológiai auditokra és partnerkapcsolatok kialakítására az energiaszektorban.

Kapcsolattartó személyek:

Birkás László projekt igazgató
Gödri Csilla projekt menedzser

Cím: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16.
Levelezési cím: 1398 Budapest, Pf. 570
Tel.: (1) 301 2030
Fax: (1) 332 3774
E-mail: birkas@mail.neti.hu, gcsilla@mail.neti.hu

Internet: http://www.neti.hu

A Budapesti Műszaki Egyetem Energetika Tanszéke szakmai tudását és energiaipari ismereteit felhasználva, szintén a fentiekben leírt FEMOPET tevékenységeket folytat, különös hangsúllyal az energetikai szakmai tanácsadáson.

Kapcsolattartó személyek:

Dr. Rádonyi László egyetemi docens, tanszékvezető
Bihari Péter, projekt menedzser

Cím: 1111 Budapest, Muegyetem rkp. 3. D épület 208
Tel: (1) 4632203
Fax: (1) 463 3273
E-mail: bihari@eta.enrg.bme.hu

Magyarországon, a FEMOPET Hungary OMIKK-on kívül még egy FEMOPET létrejött, a FEMOPET Hungary Energy Centre, melyet a Energiahatékonysági és Energetikai Környezetvédelmi Ügynökség Közhasznú Társaság működtet. Az ő tevékenységük a következő energiaágazatokra terjed ki: ésszerű energiafelhasználás az iparban és megújítható energiaforrások. A program koordinátora Szalóki András.

Címük:

FEMOPET Hungary Energy Centre
Energiaközpont Kht.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76
Tel: (1) 3331304, 3039067
Fax: (1) 3039065

E-mail: szaloki.andras@euroweb.hu