LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

 

Pályázati felhívások

az Európai Unió kutatási és technológiai fejlesztési programjaiban való részvételre

Az Európai Bizottság ez év december közepén ismét közzétette a IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogram néhány specifikus programjában való részvételre vonatkozó pályázati felhívását. Mivel az EU pályázatokon való magyar részvétel általános feltételei meglehetősen széles körben ismertek, ezek közzétételétől ezúttal is eltekintünk. Természetesen ezeket a feltételeket külön rendelkezésére bocsátjuk azon kedves Olvasóinknak, akik igényt tartanak azokra és kérésükkel megkeresik szerkesztőségünket.

Az alábbiakban ismertetjük az 1997. decemberében közzétett felhívások néhány fontosabb feltételét:

1. Környezet és éghajlat

A pályázati kiírás 1-3 hetes magas színvonalú oktató-továbbképző tanfolyamok megrendezésére vonatkozik. (A felhívás közös kutatási projektek támogatását nem tartalmazza.)

A pályázat a következő szakterületekre terjed ki:

a/ a természeti környezet, a környezeti minoség és a globális változás kutatása;
b/ környezeti technológiák;
c/ a környezetfigyelés és -kutatás során alkalmazott űrkutatási technikák;
d/ a környezeti változás emberi dimenziói.

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 16. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

CEC, DG XII/D, Environment and Climate Programme
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels
Fax: (32 2) 296 3024
E-mail: environ-infodesk@dg12.cec.be

2. Kutatók képzése és mobilitása

A pályázati felhívás az alábbi területekre vonatkozik:

Kiegészítő programok, közelebbről eurokonferenciák, nyári egyetemek, szakmai gyakorlattal összekapcsolt képzés. A Közösség pénzügyi támogatása három költségtípus fedezésére használható fel: a/ fiatal tudósok részvételének költségei; b/ tudományos szervezők, valamint a szakma meghívott, kiemelkedő előadóinak részvételével kapcsolatos költségek max. 50%-ig; c/ szervezési költségek.

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 31. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

Európai Bizottság
DG XII-G3,
SDME 3/48,
rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 296 3270
Tel: (32-2) 296 0254

3. INFO 2000 program

E program végrehajtása keretében az alábbi két fő szakterületre várnak felvezető (pilot) és kísérleti projektekre vonatkozó pályázatokat:

a/ Multimédia termékek előállításával összefüggő jogi kérdések rendezését segítő projektek

A pályázatok szöveg-, állókép-, mozgókép- és hangalapú multimédia termékekre egyaránt vonatkozhatnak és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy hozzájáruljanak az információs társadalom kialakításával összefüggő célok megvalósításához (munkahelyteremtés, regionális kohézió, kulturális és nyelvi sokféleség megőrzése stb.).

b/ Az állami kézben lévő információforrások európai multimédia szolgáltatások céljára történő igénybevételét elősegítő projektek

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek egy-egy adott területen hozzájárulnak az állami és magánszektor közötti együttműködés kialakításához a közös cél elérése érdekében. Az állami szektor birtokában lévő információk közül például az alábbiak jöhetnek szóba a jelzett multimédia szolgáltatások beindítása szempontjából: földrajzi, statisztikai, környezeti információk, fogyasztói és közegészségügyi, továbbá foglalkoztatási és szociális információk, szabványok, tudományos és műszaki adatok, levéltárak anyagai stb.

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. április 17. 1500 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

INFO 2000 Central Office, European Commission,
DG XIII-E, EUFO 1179, L-2920 Luxembourg.
Fax: (352) 40 116 22 34
E-mail: info2000@echo.lu

4. Közlekedés

Az 1997. decemberi pályázati kiírások közül az alábbi három közlekedési szakterületekre vonatkozik.

a/ Kutatási és technológiai fejlesztési projektek a közlekedés mintegy 30 (a kiírásban tételesen ismertetett) kiemelt szakterületén

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 16. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:
EC, Directorate-General for Transport,
Archives DG VII,
Office BU33-01/09,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels,
Tel: (32 2) 295 43 00
Fax: (32 2) 295 43 49

E-mail: paula mossakowski@dg7.cec.be

b/ A közlekedés és szállítás kombinált módozatainak kialakítását és elterjesztését szolgáló felvezető (pilot) akciók

Cél: a közúti közlekedés és szállítás arányának csökkentése és a forgalomnak a kombinált módozatok irányába való terelése

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. február 16. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

EC, DG/B1 Combined Transport - PACT,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels,
Fax: (32 2) 296 8354
E-mail: hannu.pitkanen@dg7.cec.be

c/ Telematikai alkalmazások a közlekedés és szállítás területén, a pályázati kiírásban megjelölt szakterületeken

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 16. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

European Commission,
DG VII-E BU 31 - 4/83
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels,
Tel: (32 2) 295 43 00
Fax: (32 2) 295 43 49

E-mail: paula mossakowski@dg7.cec.be

Figyelem!

1. A fenti tájékoztató - terjedelmi korlátok miatt - csak erősen rövidítve, kivonatosan tartalmazza az EU pályázati kiírásait, ezért célszerű, hogy egy-egy szakterület pályázói megismerjék az eredeti, az EU Hivatalos Lapjában megjelent kiírás teljes szövegét is. Ez utóbbit Szolgálatunk kérésre az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

2. A pályázatok benyújtása előtt, a projekt EU-beli koordinátor intézményével egyeztetve, célszerű a pályázatot véleményeztetni a Bizottság illetékes főigazgatóságával annak érdekében, hogy az esetleges tartalmi és formai hiányosságokat a pályázók még időben kiküszöbölhessék.

Nyerges Gyula fotanácsos, az OMIKK Informatikai Igazgatóság EU-INFO Szolgálatának vezetője, az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ projekt koordinátora, Tel: 138 4803, Fax: 138 2232


NETI/MTTK mint EU-MIK partner ajánlatai:

744 Francia cég kínálja kutatási és fejlesztési szolgáltatásait metallurgiai és felületi kezelések területén, mint:

acél, titán stb. termokémiai kezelése (nitridizálás, karbonizálás);
szerszámok fémes (titánnitrid, krómnitrid, titán-karbonitrid) PVD bevonattolása;
szakértés, vizsgálat, tanácsadás, betanítás stb.

746 Horvát cég újszerű virágcserepet kínál, amely egy külső és egy második, belső cserepet tartalmaz. Az új kialakítás könnyű és gyors átültetést tesz lehetővé a gyökérzet sérülése nélkül és kevesebb kerti talajt igényel. A cég vevőt, gyártó partnert, közös vállalkozást és licencvevőt keres.


Európai Információtechnológiai Konferencia és Kiállítás Brüsszelben

Az Európai Információtechnológia Konferencia és Kiállítás (European IT Conference '97 - EITC ‘97) idén a "Konvergencia: a jövő megalkotása" jelszó jegyében 1997. november 24-26. között Brüsszelben került megrendezésre. November 26-ra a rendező DG-III.-tól meghívást kaptam "Az információs társadalom nemzetközi fejleményei" című szekcióba, ahol előadást tartottam "Információs társadalom és a tagságra való felkészülés Magyarországon" címmel.

A szekcióban a mediterrán országokat Andreas Pitsillides a Ciprusi Egyetemről, a FÁK országokat Paata Kervalishvili Grúziából, az Állami Tudományos és Technológiai Bizottságtól képviselte. Az európai ipart Herwig Heckl reprezentálta a Siemens Nixdorftól. A Bizottság részéről a szekciót George Metakides, az ESPRIT program igazgatója nyitotta meg, majd Klaus Woelcken tartott előadást. Metakides a múlt tanulságai között elsőként említette, hogy véget kell vetni a KKE országok "gettóban" tartásának, a valós együttműködések keretében kell őket beengedni a programokba.

Elmondta, hogy a politikusok döntöttek az információs társadalom fejlesztéséről és meghívták a társult országokat az 5. KTF Keretprogramhoz való társulásra. Az információs társadalom (IS) megvalósítása technológiai, infrastrukturális és szabályozási keretekben történik. Az Információs Társadalom Fórum elhatározta, hogy létrehozza az IS Nemzetközi Chartáját, melynek tervezete napirendre kerül az 1997. decemberi EU-USA csúcsértekezleten is. A Chartát 1998. szeptemberében kívánják nyilvánosságra hozni és rendeltetése az, hogy közös nemzetközi működési keretet alkosson a globális IS-ban. Metakides idézte a Bizottság azon döntését is, hogy a nemzeti Phare keretek felhasználhatók az EU KTF keretprogramokban való részvétel finanszírozására, az általában a közösségi programokban való részvétel finanszírozásának eddigi 10%-os felső határát törölték. Így a nemzeti prioritásokon múlik majd a Phare KTF célú felhasználása.

Ismertetésre kerülnek az 5. KTF Keretprogram nemzetközi együttműködési aktivitásának/fejezetének mai elképzelései. Ebben az EU tagországokon kívüli országokat az alábbi módon kategorizálják:

KKE társult országok, amelyek program szinten társulnak a Keretprogramhoz (INCO támogatásban csak kivételesen részesülhetnek);
KKE társult országok, amelyek program szinten nem társulnak a Keretprogramhoz (a jelenlegihez képest csökkentett INCO támogatással) és a FÁK országok (bővülő projekt szintu lehetőségekkel);
fejlődő országok;
fejlett gazdaságú országok és fejlődő (emerging) gazdaságú országok (pl. Brazília, ázsiai kistigrisek).

Az EITC '97 egyéb eseményei

Az Európai IT Díjakat Jacques Santer, a Bizottság elnöke adta át. A 20 díjazott között egy izraeli: Applied Spectral Imaging Ltd. (SpectraCube - elektronmikroszkópia és képfeldolgozás kombinálása), egy német (Hyperwawe Information Management GmbH.: Hyperwawe Information Server 2.5 - nagy, sokfelhasználós honlapok szerkesztő-menedzselő szoftver) és egy holland (LCI SMARTpen N.V.: Biometric Signature Verification - bio-dinamikai alapon elektronikus aláírás-verifikáló szoftver) team nyert fődíjat; a KKE régióra kiadható öt díjból Magyarország hármat hozott el - egy cseh és egy litván díjazott mellett. Másodszor nyert díjat a Recognita, idén a Recognita Reader 3.0 termékével, első ízben pályáztatta az NJSZT a Graphisoft-ot, s nyert az ArchiCAD for TeamWork termékével, valamint a Cygron Kft. dinamikus adatbázis vizualizáló/analizáló eszközével nyert.

Nagy érdeklődés kísérte Davignon gróf KTF keretprogramokat értékelő előadását. Az 5. KTF Keretprogram további kidolgozásában is a Davignon jelentés iránymutatását követi a Bizottság. Az elfogadás menetrendje:

Tanács: 1997. november 10. és 1998. február 12.
Európa Parlament: 1997. december 15. első olvasat (benyújtás: dec. 5.)
Tanács és EP: 1998. II. félév: elfogadás

Információs társadalommal kapcsolatos egyéb események:

EU IS Fórum: 1998. osz
IS Miniszteri Konferencia: 1999 eleje
EITC '98: 1998. november 30. - december 2.

Bottka Sándor ügyvezető elnökhelyettes (OMFB)

(Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1997. november, p. 16-17.)

748 Igény szerinti méret és anyag választékkal, összehajtható és eltolható közfalakat gyártó svéd cég kínálja termékeit, know-how-ját, és az építőiparban bevezetett forgalmazót keres.

749 Litván intézet kínálja gyártás, alvállalkozás, joint venture, licenc és/vagy know-how kapcsolatokhoz új daganat-elleni gyógyszerét. Az L-fenilalanin alapú gyógyszer neve Phenalon és főleg az olyan rosszindulatú nyirokmirigy-daganatokra hatékony, amelyek a más típusú mono vagy poli kemoterápiákra rezisztensek. Együttmuködés lehetséges az egyes vegyületek szintézisében, a termék gyógyszer formájának és szabványainak kifejlesztésében.

750 Csapok nagy választékának gyártására szakosodott finn cég új forgalmazó partnereket keres. Lehetséges partnerek például nagy vízkezelési - tiszta és szennyvíz - projektek, valamint ipari folyadékrendszerek fővállalkozói.

753 Svéd feltaláló fejlesztő és joint venture partnert keres egy új és szabadalmazott módszer és berendezés adaptációjához és hasznosításához, amely a szuszpenziók gyors és olcsó besűrítésére szolgál. Hasznosítható például szennyvíz telepeken, textil-, fa-, élelmiszer- és vegyiparban, alacsonyabb beruházást és kisebb működési költségeket eredményezve.

753 Svéd feltaláló fejlesztő és joint venture partnert keres egy új és szabadalmazott módszer és berendezés adaptációjához és hasznosításához, amely a szuszpenziók gyors és olcsó besűrítésére szolgál. Hasznosítható például szennyvíz telepeken, textil és faiparban, élelmiszer és vegyiparban, alacsonyabb beruházást és kisebb működési költségeket eredményezve.

GOM Belga cég építészeti PVC elemeket fejleszt és gyárt, mint:

tartós és könnyen karbantartható burkolati paneleket és profilokat külső és belső használatra;
dekorációs borító panelek falakra és mennyezetre számos alkalmazási lehetőséggel. Bármilyen helyiséghez és belső tervezéshez illeszthető;
könnyű és praktikus burkoló rendszereket mennyezetekhez.

Mindhárom család különböző mintázattal és színekben készül. A cég forgalmazó partnert keres, aki vállalja a raktározást, eladást és marketinget a területén.

PA-AL Angliai muszergyártó cég, amely vezető helyen van az egyedi mérő, folyamatellenőrző és vezérlő készülékek tervezésében és gyártásában, beleértve a közvetlen vagy távleolvasású, magas hofokú termoelemeket, áramlásmérőket és kapcsolódó termékeket, választékbővítő termékeket keres gyártásra és forgalmazásra. Licencvásárlásra, közös vállalkozásra, felvásárlásra vagy stratégiai partnerségre készek.

Részletes tájékoztatást ad a Nemzetközi Technológiai Intézetben:
Gödri Csilla,
Tel: 301-2074,
Fax: 332-3774,
E-mail: gcsilla@mail.neti.hu

"Tudományos és műszaki tevékenység a közép- és kelet-európai országokban az EU-csatlakozás jegyében

Nemzetközi konferencia, Varsó

1997. december 4-6.

A lengyel FEMIRC anyaintézménye az OPI (Information Processing Centre) nemzetközi konferenciát szervezett, amelynek keretében három alapvető kérdés megvitatása mellett - a konferencia keretein kívül - sor került a közép-európai országokban működő FEMIRC-hálózat első nyolchavi munkájának kiértékelésére is.

A konferencián három, egymással nem egészen egyenértékű, de egymással mégis kapcsolatban álló részterület megvitatására, illetve bemutatására került sor:

az Európai Uniós csatlakozást előkészítő-megelőző K+F stratégia ("preaccession policy");

az integrációt serkentő műszaki és fejlesztéspolitikai irányítási folyamatok;

a könyvtári telematikai program, mint a globális Információs Társadalom kialakításának egyik kezdeményezése.

Az EU Bizottságának képviseletében Yannis Tsilibaris és Grazyna Wojcieszko tájékoztatta a konferencia résztvevőit az EU innovációval kapcsolatos politikájáról, valamint a lengyel csatlakozással kapcsolatos szervezeti és gazdasági elvárásokról.

A konferencián sor került az EXPLOIT projekt ismertetésére, amelynek célja a könyvtártudománnyal kapcsolatos eredmények kiértékelése és kiaknázásának serkentése. Ennek keretében hangzott el Nyerges Gyula: Introduction of FEMIRC for Hungary and its role in Telematics programme (Az EU-MIK bemutatása és szerepe a telematika programban) c. előadása is.

A konferenciát a poznani tudományos és ipari park bemutatása és más esettanulmányok egészítették ki.

A konferencián lengyel részről kormányhivatalnokok, a K+F szektor képviselői, továbbá a közép-európai FEMIRC hálózat meghívott képviselői - összesen mintegy 60 fő - vettek részt.