OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 11-12. szám 1997. november-december

NAGY ÉRDEKLŐDÉS
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
EU-BELI ÉS HAZAI PROGRAMJAI, LEHETŐSÉGEI IRÁNT

AZ EU-INFO '97 KONFERENCIA

131 RÉSZTVEVŐ * 2 EU ÉS 6 HAZAI ELŐADÓ * KEREKASZTAL * BEMUTATÓK ÉS KIÁLLÍTÁSOK * SAJTÓVISSZHANG

"Az Információs Társadalom kialakítása az EU-ban és Magyarországon" című konferenciát az OMFB külföldön tartózkodó ügyvezető elnöke, NYIRI Lajos helyett dr. SIEGLER András, az OMFB elnökhelyettese nyitotta meg. Dr. LOTZ Károly, KHV miniszter a 3. brüsszeli EU Közép- Kelet-európai Információs Társadalom Fórum munkáját és hazai lehetőségeinket ismertette. (Az előadás teljes szövege az Információs Társadalom című tájékoztató sorozat 1. számaként a jelen Hírlevél melléklete.) Az Információs Társadalom kialakításának EU-beli helyzetét, terveit, a kapcsolódó programokat Androulla KAMINARA, az ISPO (Information Society Project Office) és Grazyna WOJCIESZKO, a DG XIII tisztviselői mutatták be.

A hazai helyzetről, az EU-val lehetséges kapcsolódási és együttműködési lehetőségekről SZALAY László, a Külügyminisztérium tanácsosa, BOTTKA Sándor OMFB elnökhelyettes külföldi távollétében BOGNÁR Vilmos, az OMFB projekt-menedzsere, dr. ZOMBORY László, az OTITT elnöke, valamint dr. HERMAN Ákos, az OMIKK főigazgatója adtak tájékoztatást. Dr. BITÓ János, a KHV miniszter informatikai főtanácsadója vezetésével a délutáni kerekasztal megbeszélésen számos megválaszolandó, illetve megoldandó kérdés merült fel az aktív vita során. Itt jelentkezett hangsúlyosan az Információs Társadalom kialakításával kapcsolatos hazai információszolgáltatás megindításának az igénye is.

 

AZ INFORMÁCIÓS

1. szám

TÁRSADALOM

dr. LOTZ KÁROLY Miniszter úr

Tájékoztató sorozat

előadása az

Az EU-INFO Hírlevél Melléklete

EU-INFO '97 Konferencián

A konferencia levezetésében a rendező szerv (OMIKK) főigazgatóján, dr. HERMAN Ákoson kívül a társrendező szervek vezetői működtek közre: dr. PAKUCS János, a MISz elnöke, továbbá dr. BIACS Péter, a MTESz alelnöke.

* * *

A konferencia 131 résztvevője közül 2 fő volt külföldi, 26 fő vidéki és 103 budapesti. A résztvevők munkaterületi megoszlása a következő:

K+F szervezetek 7,63%
Vállalkozások 20,61%
Könyvtári és informatikai intézet 19,85%
Felsőoktatás 11,45%
Államigazgatás 23,66%
Kamarák 10,69%
Egyéb 6,11%

* * *

A résztvevők gazdag dokumentumanyagot kaptak kézhez az Információs Társadalommal kapcsolatos EU
kiadványokból, valamint egy e célra készült magyar nyelvű tájékoztató füzetet.
A résztvevők számára az OMIKK INFOCENTRUM-ban bemutatásra került az IPSO adatbázisa, az OMIKK EU-INFOBASE elnevezésű dokumentumgyűjteménye, valamint a budapesti EURO-INFO Centre kiadványai és az EURO-INFO SERVICE által terjesztett EU kiadványok, adatbázisok.

* * *

A KONFERENCIA SAJTÓVISSZHANGJA igen széles körű volt: négy TV adás, az MTI és 3 napilap adott hírt róla.


EU KTF politika

AZ 5. keretprogram tervezete a kutatási miniszterek tanácsa előtt

A tanácskozásra november 10-én került sor. Kialakították a valószínűleg december hóban az Európai Parlament elé kerülő tervezetet. A Parlament állásfoglalása után, 1998. februárjában lesz a Kutatási Miniszterek Tanácsának következő ülése, mely a Parlament észrevételei és javaslatai alapján immár a döntéshozók elé kerülő végleges tervezetet készíti elő.

CORDIS focus No. 98. 1997. 11. 17.

Energiapolitika és éghajlatváltozás

Az EU Gazdasági és Szociális Bizottsága (Economic and Social Committee: ESC) - a közeljövőben Kyotoban tartandó világkonferenciára - áttekintette és összefoglalta az EU álláspontját arra vonatkozóan, hogy az éghajlat várható változásainak függvényében miképpen kell átalakítani a nemzetközi energiapolitikát.

CORDIS focus No. 98. 1997. 11.17.

Az Európai Bizottság elfogadta az illusztrált nukleáris programot

Európában a nukleáris ipar az elfogyasztott energiának egyharmadát állítja elő. Számos ország idegenkedik a nukleáris energiától. Ez a sorrendben negyedik illusztrált nukleáris program az európai energiapolitikát és a nukleáris ipart törekszik széles körűen ismertetni.

CORDIS focus No. 97. 1997. 11. 03.


KTF programok

A közlekedés fejlesztése a 2000. év igényei szerint

Az Európai Bizottság 155 projektet hagyott jóvá összesen 233 millió ECU támogatással a BRITE/EURAM KTF program keretén belül. Ezek az ipari és anyagtechnológiák kutatására és a közlekedés területén történő alkalmazására vonatkoznak.

CORDIS focus No. 97. 1997. 11. 03

Telematika a könyvtárak számára

E tárgykörben 24 új projekt, illetve közös tevékenység kerül finanszírozásra. Több projektben vesznek részt közép-kelet-európai országok.

CORDIS focus No. 96. 1997. 10. 20.

PROMISE

Ez a projekt a legjobb tapasztalatok terjesztését és bemutatását tuzte ki célul, amelyeket idos és korlátozott munkaképességű emberek körében szereztek. A projektet az ISPO (Information Society Project Office) irányítja.

CORDIS focus No. 97. 1997. 11. 03.


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

Information New Technologies Forum '98
Brüsszel, Belgium, 1998. február 18-20.
Product Data Technology Days 1998
Watford, Egyesült Királyság, 1998. március 24-26.
Business Opportunities in Genomic Research
Torino, Olaszország, 1998. március 30-április 1.

CORDIS focus, No. 99. 1997. 12. 01.


Új KTF kiadványok

Innovation Management Tools
Review of methodologies
European Commission, Office for Official Publications, Luxembourg
ECU 40
Annual Energy Review 1997
European Commission, Office for Official Publications
ECU 25

CORDIS focus No. 99. 1997. 12. 01.


OMFB HÍREK

1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a NATO Tudomány a Békéért programjában való magyar részvétel támogatására

A pályázat célja, hogy támogassa a NATO Tudomány a Békéért programjában való magyar részvételt, ezzel elősegítse a hazai tudásbázis erősítését, hazánk euro-atlanti integrációját és a tudományos-technológiai színvonal emelésével hosszú távon javítsa hazánk nemzetközi versenyképességét.

Az OMFB pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő támogatást nyújt a hazai részvétel költségeihez való hozzájárulással.

Az OMFB pályázatán azok a pályázók vehetnek részt, akik sikeresen túljutottak a NATO pályázat első fordulóján, és meghívást kaptak a második fordulóra, azaz a projektjavaslat részletes kidolgozására, illetve akiknek érvényes szerződésük van a NATO Tudomány a békéért program keretében. Az OMFB, pályázatán elfogadott pályázókkal, a NATO-val kötött szerződés igazolása után szerződést köt.

Egy projekthez elnyerhető támogatás: a hazai pályázó költségeinek max. 50%-a, de legfeljebb 10 millió Ft.

Pályázhat minden K+F tevékenységgel foglalkozó, Magyarországon bejegyzett kutatóhely, felsőoktatási intézményi egység és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A pályázattal kapcsolatos információk, részletes pályázati felhívás és a pályázathoz szükséges írásos anyagok, útmutatók beszerezhetők az OMFB-nél, az alábbi címen:

OMFB Információs Szolgálat, 1052 Bp. Szervita tér 8. földszint

ill. megtalálhatók az OMFB honlapján: http://www.omfb.hu

Beadási határidő: minden hónap utolsó napja

A NATO felhívás megtalálható az alábbi INTERNET címen: http://www.nato.int/science


2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Alkalmazott Kutatási Fejlesztési Pályázatai

A pályázat célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül új, korszerűbb, magasabb értéket képviselő, rövid távon piacképessé váló termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása az alkalmazott kutatás és műszaki fejlesztés állami eszközökkel történő visszterhes támogatása útján

Értékeléskor előnyben részesülnek:

nemzetközi programhoz kapcsolódó pályázatok, illetve azok, amelyek elősegítik az EU csatlakozás folyamatát;
azok a fejlesztések, amelyek finanszírozásában többféle forrás vesz részt;
az a vállalkozó pályázó, amely a fejlesztés megvalósítására egyetemmel és/vagy kutatóintézettel együttműködve pályázik. E pályázó visszatérítési kedvezményben is részesül.

A költségvetési körbe tartozó gazdálkodó szervezetek, továbbá K+F alapítványok és közhasznú társaságok pályázatainak benyújtására csak úgy kerülhet sor, ha a pályázó a visszafizetési kötelezettségre, de legalább annak biztosítékára egy vállalkozói körbe tartozó partner részéről adott átvállalási szerzodéses kötelezettséget tud biztosítani. Az elfogadásra kerülő projekt idotartama: max. 3 év. A projekt összes költségéből kérhető támogatás: max. 50 millió Ft.

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó az erre rendszeresített és az OMFB-ben (1052 Bp. Szervita tér 8. Telefon: 1175-900) átvehető pályázati urlapon. A díjmentes Pályázati Csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és az űrlapot is. A pályázati csomag letölthető a http//www.omfb.hu/ internet címről is.

Beadási határidő: 1998. február 15. Az év folyamán még egy pályázat beadási lehetőség lesz, ennek határideje: 1998. szeptember 30.

Figyelem!

A pályázatokat csak az 1997. november 15. után kiadott urlapon lehet beadni! A pályázatokat a postai feladás dátuma szerint legkésőbb a beadási határidő napján 2400 óráig lehet feladni. A később feladott pályázatokat felbontás nélkül visszaküldik!

A pályázati anyag a korábbiakhoz képest kiegészül a szellemi tulajdonvédelemre vonatkozó melléklettel!

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

Bizottsági vélemény a transzeurópai repülőtér hálózat fejlesztésére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos jelentésről

(OJ 1997. C 100)

Bizottsági vélemény az Európai Unió ipari versenyképességgel kapcsolatos politikájáról

(OJ 1997. C 100)

Bizottsági vélemény a dél-európai aszály társadalmi-gazdasági és környezeti hatásai leküzdésére hozott intézkedésekről

(OJ 1997. C 100)

Bizottsági vélemény az "Oktatás és képzés a technológiai, ipari és társadalmi kihívások tükrében" c. dokumentumról

(OJ 1997. C 100)


OMIKK HÍREK

1. Az 1997. október 20-26. között Augustinban (Bonn mellett) megrendezett konferencián Dr. Herman Ákos, az OMIKK főigazgatója és Stubnya György informatikai igazgató tartott előadást "A politikai és gazdasági változások hatása egy országos információs intézmény tevékenységére - Innovációközvetítő Központ az OMIKK-ban" címmel.

INCO-COPERNICUS pályázatot nyújtott be 24 ország a GMD koordinálásában egy széles spektrumú angol és nemzeti nyelveken kereshető meta adatbázis létrehozására. A projektben az OMIKK mint lehetséges projekt koordinátor lett megjelölve.

További információ: Fodor Róbertné,
Telefon: 118-0942

2. Országos Könyvtári Konferenciát rendeztek "A magyar könyvtárügy első évtizede a harmadik évezredben" címmel Salgótarjánban 1997. november 13-án és 14-én. A konferencián az OMIKK-ból 7 fő vett részt; Herman úr, Horváth úr és Zsadon úr sikeres előadást is tartottak a rendezvényen.

3. A VI. "Magyar Minőségi Hét" keretén belül 1997. november 10-12. között Nemzetközi Konferenciát és kiállítást, valamint november 13-án "A minőségügy oktatása" címmel szemináriumot tartottak Budapesten. A rendezvényekhez kapcsolódó kiállításon az értékesítési osztály munkatársai vettek részt az OMIKK szolgáltatásait ismertető anyagokkal, prospektusokkal és kiadványok árusításával. Egyúttal felvették a kapcsolatot a konferencián résztvevő érdeklődő szakemberekkel is, ami a későbbiekben eredményes együttműködést hozhat.

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,

A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:

OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803
Fax: 138-2232.