OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 10. szám 1997. október

 

EU-INFO '97

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIALAKÍTÁSA
AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI KONFERENCIA: 1997. NOVEMBER 19.
OMIKK székház, Budapest, Múzeum u. 17. 1088

A nemzetközi konferencia fővédnöke:
Dr. Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Védnök:

Nyiri Lajos az OMFB ügyvezető elnöke

CÉLKITŰZÉS: az Információs Társadalom EU-beli és hazai kialakításával kapcsolatos tevékenységekről, programokról, eredményekről, lehetőségeinkről és teendőinkről szóló rendszeres információszolgáltatás bevezetése.


PROGRAM

 

8.00 - 8.45 Regisztráció
9.00 - 9.10 MEGNYITÓ

NYIRI Lajos, ügyvezető elnök, OMFB

9.10 - 9.45 Az EU Akcióterve az Információs Társadalom kialakítására

Előadó: Androulla KAMINARA, EU-ISPO Project Office

9.45 - 10.15 Lehetőségeink és teendőink a "Third EU-CEEC FORUM ON THE

INFORMATION SOCIETY" tükrében
Előadó: Dr. LOTZ Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

10.15 - 10.45 Az EU Akciótervéhez kapcsolódó EU programok, projektek és kezdeményezések áttekintése

Előadó: G. WOJCIESZKO, EU DG XIII/IS2

10.45 - 11.05 SZÜNET

11.05 - 11.25 Az Információs Társadalom és a magyar csatlakozás összefüggései

Előadó: SZALAY László, tanácsos, a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkársága

11.25 - 11.45 A hazai kutatás és fejlesztés kapcsolatai az Információs Társadalom kialakításával

Előadó: BOTTKA Sándor, ügyvezető elnökhelyettes, OMFB

11.45 - 12.00 Kérdések az előadókhoz, válaszok

12.00 - 14.00 EBÉDSZÜNET

14.00 - 14.20 Az Országos Távközlési és Információs Technológia Tanács tevékenysége az

Információs Társadalomért

Előadó: Dr. ZOMBORY László, a Tanács elnöke

14.20 - 14.40 Az Információs Társadalommal kapcsolatos információforrások, a hazai

információszolgáltatás kialakítása

Előadó: Dr. HERMAN Ákos, főigazgató, OMIKK

14.40 - 15.00 SZÜNET

15.00 - 17.00 KEREKASZTAL: kérdések, válaszok, vélemények, javaslatok, zárszó


Jelentkezés:
a jelentkezés történhet a Jelentkezési Lap visszaküldésével

- postán, vagy fax-on, továbbá: E-mail: stubnya@omk.omikk.hu

A jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díjat a "Jelentkezési Lap"-on feltüntetett számlaszámra kérjük befizetni és a befizetési szelvényt, vagy annak másolatát a konferencián a regisztráció alkalmával bemutatni.

A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik, mivel a részvételi létszám korlátozott (100 fő).

 

Részvételi díj: 4.000.- Ft (ÁFA-val), A részvételi díj befizetése a következőkre jogosít:

a/ részvétel a konferencia teljes programján,

b/ "AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EU PROGRAMOK, PROJEKTEK, HATÁROZATOK, KIADVÁNYOK" c. magyar nyelvű összeállítás és a konferencia témájához kapcsolódó egyéb dokumentumok és kiadványok térítésmentes kézhezvétele,

c/ ebéd és szünetekben kávé,

További információk:

Dr. Dúzs János, tel.: 138-2875, fax: 138-22-32, Czeglédi Gyuláné, tel.: 138-2935, fax: 138-22-32

Nyerges Gyula, tel.: 138-4803, fax: 138-22-32, Stubnya György: 138-4803, fax: 138-22-32


EU KTF politika

Elektronikus kereskedelem

Az Európai Parlament illetékes tagja nyílt levélben fordult a parlament tagjai, a szakértők és érdekeltek köréhez annak érdekében, hogy a Parlament állásfoglalásának előkészítéséhez közöljék véleményüket, javaslataikat az Európai Bizottságnak a tárgyban kiadott közleményével kapcsolatosan (COM 97/157.)

CORDIS focus No. 94. 1997.09.22.

Európai Gazdasági Érdekcsoportok előnyei

Az Európa Bizottság külön közleményben hívta fel a figyelmet e csoportok létesítésének és működésének előnyeire. Az előnyök a csoportokban résztvevő cégek nemzetközi együttműködési tevékenységében jelentenek jogi, financiális stb. könnyítéseket.

CORDIS focus No. 94. 1997.09.22.

Európai technológiai park létrehozása

A Közös Kutatási Központ (Joint Research Centre: JRC) bázisán mintegy 1000 kutató közreműködésével tervezik létrehozni az együttműködést a következő területeken:

- fogyasztóvédelem,
- energia,
- környezetvédelem és éghajlat,
- biztonság a közlekedésben, az építőiparban és az iparban, - információ és kommunikáció.

COPRDIS focus No. 94. 1997.09.22.


EU KTF Programok

Biotechnológiai kutatások a tagországokban

A XII. Főigazgatóság kiadványban tette közzé a tagországokban, Norvégiában valamint Izlandon végzett kutatások eredményeit.

CORDIS focus No. 94. 1997.09.22.

ACTORES - projekt

Ezt a projektet az Innovációs program tartalmazza és a regionális, gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő kommunikációs technológiákkal foglalkozik.

CORDIS focus No. 94. 1997.09.22.

Éghajlati változások és a földművelésügy Európában

A XIII. Főigazgatóság kiadványban tette közzé a CLIMATE program CLAIRE projektje keretében 16 kutatóintézetnek az európai éghajlat és mezőgazdaság összefüggéseire vonatkozó kutatásait.

CORDIS focus No. 94. 1997.09.22.


ACTS: Európai együttműködés 150 távközlési kutatási és fejlesztési témában

Nemzeti Host az európai kulturális örökséghez való multimédiás hozzáférés javítására

A távközlési technológiák és szolgáltatások kutatásának, fejlesztésének több, mint 150 nemzetközi projektjét fogja össze az Európai Unió 4. keretprogramjának Advanced Communications, Technology and Services - ACTS - alprogramja.

Első pályázataiban még csak közvetve vállalhattak részt a közép-kelet-európai kutatók, fejlesztők. Az idei, harmadik felhívás alkalmával viszont már nyitott térségünk felé az Európai Unió Bizottsága.

Júniustól szeptember végéig a magyar szakemberek is pályázhattak az új közhasznú információs és technológiai alkalmazások kifejlesztésére, bevezetésére, társadalmi méretű elterjesztésére. Javaslatokat tehettek új projektekre, s megteremtődött annak lehetősége is, hogy az európai együttműködés magyar résztvevői a már kialakult pénzügyi konstrukciók háborítása nélkül csatlakozzanak a korábban kezdett projektekhez.

A projektek között vannak hagyományosnak nevezhetőek, mint például a hálózatfejlesztés, a különféle eszközrendszerek, a szélessávú hálózatok. Vannak azonban olyan komplex programok is, amelyek meglehetősen eltérnek a nálunk megszokott gondolkodásmódtól. Ilyen például az, amely a kulturális örökségekhez való multimédiás hozzáférés lehetőségeit javítja majd. Mintegy harminc különféle projektből tevődik össze ez a program. Több száz európai múzeum, képtár, könyvtár igényeinek megfelelően vetődnek fel többek közt a szellemi tulajdonjogok, az online hozzáférés, a szolgáltatások, az adatátvitel, a digitalizálási prioritások, az eredeti alkotások és a másolatok kezelésének kérdései.

A hazai távközlés szakemberei sokat remélnek a 70 millió ECU-vel támogatott harmadik pályázati forduló konkrét kutatásaitól, fejlesztéseitől; de még ennél is többet várnak a földrész új technológiai tendenciáinak gyorsabb megismerésétől, a nemzetközi muszaki együttműködés kultúrájának elsajátításától, a nyugat-európai partnerekkel való kiegyensúlyozottabb kapcsolattól. Az Európai Unió gyakorlatának megfeleloen ugyanis nemzetközileg versenyképes, több országból származó és több szektorban - iparban, oktatásban, kutatásban - tevékenykedő kutatói "konzorciumokat" kell létrehozni az egyes fejlesztési projektekben, majd az EU program-prioritásainak, a résztvevők céljainak, s a nemzetközi élvonalnak egyaránt megfelelő programjavaslatokat készíteni. A pályázati forduló tapasztalatait, eredményeit figyelembe véve az ötödik keretprogram pályázatain is könnyebb lesz majd részt venni.

A projektek menedzseléséhez Magyarországon is úgynevezett nemzeti "host", nemzeti fogadóintézmény létrehozására volt szükség. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felkérésére a szakmában már ismert, versenysemleges Távközlési Érdekegyeztető Fórum vállalta a National Host új feladatkörét. Az első megbeszéléseken eldőlt, hogy a pályázatokon résztvevő és az infrastruktúrát szolgáltató intézmények, cégek laza szövetséget alkotnak majd körülötte és külön-külön szerződnek a pályázatokhoz szükséges eszközök, szolgáltatások forgalmának feltételeire. A TÉF szervezete lehetővé teszi, hogy az ACTS projektjeiben együttműködjön az üzleti-, a kutatási, az oktatási és a politika szféra.

Varga Miklós
TÉF


OMFB HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

 

az Európai Unió 4. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjában a magyar részvétel támogatására

A pályázat célja, hogy elősegítse az EU 4. kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjában a magyar részvételt, a hazai tudásbázis erősítését, hazánk integrációját és a tudományos-technológiai színvonal emelésével hosszú távon javítsa nemzetközi versenyképességünket. Ennek érdekében az OMFB a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramból pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő támogatást nyújt, mellyel az EU tagországbeli partnerekkel közös K+F projektekben történő hazai részvétel költségeihez kíván hozzájárulni.

Az OMFB pályázati kiírás illeszkedik a 4. keretprogram I., III. és IV. aktivitási területén 1995-1998 folyamán rendszeresen kiírásra kerülő EU-pályázatokhoz. Az OMFB bírálati eljárásában elfogadott pályázatok támogatásáról az OMFB nyilatkozik az EU-nak. A projekt EU kutatási-fejlesztési szerződésének megkötése után az OMFB a magyar pályázóval szerződést köt.

Egy projekthez elnyerhető támogatás: a hazai pályázó EU által elismert költségeinek max. 50%-a, de legfeljebb 10 millió Ft.

Pályázhat minden K+F tevékenységgel foglalkozó, Magyarországon bejegyzett kutatóhely, felsőoktatási intázmény és minden jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. A benyújtás az erre rendszeresített és az OMFB Információs Szolgálatánál (1052 Bp. Szervita tér 8.) beszerezhető pályázati űrlapon történik. A pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket, az űrlapot és a kitöltési útmutatót. A pályázati csomag megtalálható az OMFB honlapján is (http://www.omfb.hu).

Beadási határidő: minden hónap utolsó munkanapja


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

96/11/EC sz., 1996.03.05-i Bizottsági irányelv a 90/128/EEC sz. irányelv módosítására azon műanyagokra és műanyagtermékekre vonatkozólag, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek

(OJ 1996 L 61)

Az EU Bizottság 1996.02.21-i, 96/7/EEC irányelve a tápanyagok adalékanygaira vonatkozó 70/524/EEC Tanácsi irányelv módosításáról

(OJ 1996, L 51)

Az EU Parlament és Tanács 1996.03.29-i, 645/96/EC sz. határozata a Közösség egészségügyi fejlesztési, információs, nevelési és oktatási cselekvési programjának elfogadásáról

(OJ 1996, L 95)

Az Európai Parlament és a Tanács 1996.03.29-i, 646/96/EEC sz. határozata a rák leküzdésére vonatkozó cselekvési program elfogadásáról

(OJ 1996, L 95)