LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

 

Pályázati felhívások

az Európai Unió kutatási és technológiai fejlesztési programjaiban való részvételre

 

Az Európai Bizottság - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - ez év szeptember közepén ismét közzétette a IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogram néhány specifikus programjában való részvételre vonatkozó pályázati felhívását. Tekintettel arra, hogy az EU pályázatokon való magyar részvétel általános feltételei meglehetősen széles körben ismertek, ezek közzétételétől ezúttal eltekintünk. Természetesen ezeket a feltételeket külön rendelkezésére bocsátjuk azon kedves Olvasóinknak, akik igényt tartanak azokra és kérésükkel megkeresik szerkesztőségünket.

Az alábbiakban ismertetjük a szeptemberben közzétett felhívások néhány fontosabb pályázati feltételét:

1. Környezet és éghajlat

A pályázati kiírás a Globális Változást Kutató Európai Hálózat (European Network for Research into Global Change - Enrich) keretében előkészítő, kiegészítő és a program megvalósulását támogató akciókban való részvételt teszi lehetővé. (Közös kutatási projektek végrehajtására tehát ez a felhívás nem vonatkozik). Az említett előkészítő, kiegészítő és támogató akciók a különféle kutatóhelyek közötti kapcsolatok építésére, együttműködésének elmélyítésére és hálózattá fejlesztésére, valamint adat- és tudományos információcserére, a globális változás megfigyelését nehezítő, egyes régiókban tapasztalható tudományos "szukkeresztmetszetek" feltárására, stb.-re vonatkozik.

A felhívás a következő körülhatárolt szakterületekre terjed ki:

a/ a természeti környezet, a környezeti minőség és a globális változás kutatása (a globális változás aspektusából);

b/ környezeti technológiák (a globális változás aspektusából);

c/ a környezetfigyelés és -kutatás során alkalmazott űrkutatási technikák (a globális változás aspektusából);

d/ a környezeti változás emberi dimenziói (a globális változás aspektusából).

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. dec. 16. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

CEC, DG XII/D 'Environment and Climate - Enrich'

rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels

Fax: (32 2) 296 3024

E-mail: environ-infodesk@dg12.cec.be

2. Társadalmi-gazdasági célkutatás

A pályázati kiírás az alábbi három szakterületre vonatkozik:

a/ európai tudomány- és technológiapolitikai opciók értékelése;

b/ az oktatás és képzés területén végzendő kutatás;

c/ az Európában tapasztalható szociális integráció és szociális kirekesztés jelenségeinek kutatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. jan. 15. 1200 óra (helyi idő szerint)

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

CEC, DG XII/G - TSER Central Office - SDME 4/51, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels,

Fax: (32 2) 296 2137

E-mail: tser-secr@dg12.cec.be

3. A kutatási és technológiai fejlesztési eredmények terjesztése és optimalizálása

I. E programon belül az egyik kiírás az innovációt előmozdító, segítő és támogató módszerek és eljárások továbbfejlesztését szolgálja. Ebbe a körbe a KTF eredmények terjesztésére létrehozott rendszerek, kidolgozott eljárások, módszerek, valamint "legjobb gyakorlat" (best practice) tartoznak. Különösen azok a pályázatok részesülnek kedvező fogadtatásban, amelyek a következő konkrét területekre vonatkoznak:

- kutatók cégalapításának ösztönzése,

- pénzügyi támogatást nyújtó intézmények képviselőinek, műszaki szakembereknek és KKV-kat támogató szervezeteknek együttműködését segítő, szervező projektek,

- szellemi alkotások hasznosításának előmozdítása,

- cégek közötti kapcsolatok fejlesztése hagyományos vagy elektronikus úton.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. dec. 15. 1600 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

CEC, DG XIII - (Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research),

DG XIII/D/4, Euroforum 2264,

Batiment Jean Monnet,

Rue Alcide De Gasperi,

L-2920 Luxembourg

Fax: (352) 43 01 - 345 44 or 3 21 00

II. A programon belül a másik kiírás regionális innovációs és technológiatranszfer stratégiák kidolgozására, továbbá megfelelő infrastruktúra kiépítésére, valamint transzregionális innovációs projektek végrehajtására vonatkozik és az alábbi három kiemelt szakterületet érinti:

a/ Egy-egy régió technológiai, pénzügyi, vezetési, kereskedelmi, szervezeti adottságainak elemzése azzal a céllal, hogy a régió sajátosságaira épülő stratégiát dolgozzanak ki az adott régió innovációs teljesítményének növelése céljából.

b/ Régiók közötti innovációs együttműködést ösztönző projektek.

c/ A régiók innovációra és technológiatranszferre vonatkozó tapasztalatainak cseréjét segítő kiegészítő akciók: pl. konferenciák, szemináriumok, workshop-ok rendezése, állandó munkacsoportok felállítása, tanulmányok elemzések készítése stb.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. dec. 15. 1600 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG XII - Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research, DG XIII/D4, EUFO 2252, Rue Alcide De Gasperi, L-2920 Luxembourg,

Fax: (352) 4301 32 100

4. Információtechnológia (Esprit)

Az információtechnológia területén benyújtott pályázatokat egy-lépéses vagy két-lépéses rendszerben bírálják el, ill. folyamatosan nyújthatók be.

a/ Egy lépésben bírálják el az alábbi szakterületeken benyújtott pályázatokat:

- szoftvertechnológiák,

- multimédia rendszerek,

- hosszú távú kutatás,

- nyílt mikroprocesszor rendszerek,

- integrált gyártás,

- információ hozzáférés és interfészek,

- információtechnológia az iparban folytatott tanulás és képzés hatékonyságának fejlesztéséért,

- műholdas kommunikáció.

Határidő: 1997. dec. 16. 1700 óra (helyi idő szerint)

b/ Két lépésben bírálják el az alábbi szakterületekre érkező pályázatokat:

- alkatrészek és alrendszerek gyártására alkalmas technológiák,

- nagyteljesítményű számítógépek és hálózat,

az a/ pont alatt említettek közül itt is szerepelnek az alábbi területek:

- multimédia rendszerek,

- hosszú távú kutatás,

Az első lépésben elbírálandó ún. rövid pályázat beadásának határideje: 1997. okt. 16. 1700 óra (helyi idő szerint)

c/ Folyamatosan benyújthatók az alábbi területekre irányuló pályázatok:

- az 1997-es munkaprogramban megjelölt valamennyi területre,

- gazdasági tevékenységek komputerizálására alkalmas technológiák

az a/ és b/ pont alatt említettek közül itt is szerepelnek az alábbi területek:

- alkatrészek és alrendszerek gyártására alkalmas technológiák,

- nagyteljesítményű számítógépek és hálózat,

- szoftvertechnológiák,

- integrált gyártás,

- nyílt mikroprocesszor rendszerek.

A folyamatos kiírás keretében 1998. márc. 17-ig lehet a pályázatokat benyújtani.

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címeken kérhető:

European Commission, DG III Industry, ESPRIT Information Desk, 200 Rue de la Loi, B-1049, Brussels, Belgium

Fax: +32-2-2968388

E-mail: esprit@dg3.cec.be

Letölthető az Internetről: http://www.cordis.lu/esprit/home.html

 

Nemzetközi rendezvények

NETI/MTTK mint EU MIK partner nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos ajánlatai:

1. A Nemzetközi Technológiai Intézet (NETI), mint a TII (European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Information) magyar tagja és az Európai Unió Magyar Innováció Közvetítő Központjának (EU MIK) partnere, 1998. május 26-27. között rendezi meg a második

 

Magyar Technológiatranszfer Napok-at

(MTTN '98).

 

A rendezvény személyes találkozási és tárgyalási lehetőséget ad a magyar vállalkozók számára keres/kínál ajánlataik iránt érdeklődő nyugati technológia brókercégekkel.

A mellékelt tájékoztató felhasználásával jelezheti érdeklődését.

További információk:

Gödri Csilla, Dr. Motál György, Tel.: 301-2030, Fax: 332-3774, E-mail: neti@mail.neti.hu

2. 1997. november 6-7. között Stuttgartban megrendezésre kerül az European Information Society konferenciája "Új termékek innovatív szolgáltatások és megjelenő piacok" címmel.

További információ:

Steinbeis-Europa-Zentrum

Herrn Prof. Dr.-Ing. Niess

Tel: 0711 123 4010

Fax: 0711 123 4010

3. A lipcsei VSBI (Szászországi Képzési Intézetek Szövetsége) 1997. december 4-6. között ismét megrendezi évenkénti "Education 2000" Tanulás és tanítás az információs társadalomban című nemzetközi szakértők kongresszusát

Érdeklődni lehet:

VSBI, Mr. Laske, Mr. Weber

Tel: +49 (0) 341 490 5950

Fax: +49 (0) 341 490 5920

E-mail: VSBI-Leipzig@t-online.de

4. 1997. október 1-3. között kerül megrendezésre a párizsi POLLUTEC '97 környezetvédelmi kiállítás. Katalógusukban 140 keres-kínál ajánlat található a következő témakörökben:

- légtechnika,

- biotechnológia,

- technológia,

- méréstechnológia,

- hulladékkezelés,

- talajkezelés, vízkezelés.

További információ:

IRC Paris Ile-de France

Fax: +33 1 45 08 39 79

Partnerkeresés

Kínál:

725 Angol cég sikeresen forgalmaz Angliában egy újszerű, szabadalmaztatott kormányzárat. Ez az egyetlen mechanikus kormányzár amely elnyerte a PACT (Partnerség a Gépkocsilopás Ellen) minősítést és a rendőrség támogatását az egész országban. A cég a szellemi tulajdon licencét kínálja.

742 Holland cég eladásra vagy licencre kínál egy új elem vagy akkumulátor töltési eljárást, amelyben viszonylag magas áramot táplál a töltendő telepbe. A töltési folyamatot méri, a teljes töltöttség állapotát indikálja és a töltést leállítja.

736 Francia cég eljárást dogozott ki fa részecskék alkalmazására szerves anyagokkal - üzemanyag, olaj, stb. - szennyezett talajok megtisztítására. A cég alvállalkozót keres és franchise lehetőséget kínál.

Keres:

731 Angliai ügynökség kapcsolatot keres cégekkel, amelyek Angliában még nem forgalmazott, újszerű, környezetbarát termékekkel rendelkeznek. Az ügynökség segíti az üzleti kapcsolatok kiépítését a helyi vállalkozókkal a környezetvédelmi üzletben.

732 Amerikai Fortűne-500 cég számára keresnek bio-abszorbeálódó anyagokat (polimereket, kerámiákat) amelyek teherviselő orvosi implantációkhoz (ortopéd, szíverezet) használható. A cég érdekelt gyártásban, közös vállalkozásban, licenc és know-how vásárlásban.

UTILDI Rozsdamentes acél hálókból, több réteg színterelésével, nagy nyomásnak és kémiai hatásoknak ellenálló, különböző finomságú szűrőket gyártó svéd cég keres olyan technológiát, amely alkalmas ezeknek a szűröknek lehegesztésére a perem mentén, vagy tömör behegesztésére egy ugyancsak rozsdamentes acél keretbe, hogy a szűrő felületet kikerülő szökési utak lezáródjanak. A szűrők porozitása 1-200 m m, vastagsága 1,7-5,0 mm, átmérője 15-350 mm. A cég kiforrott technológia és ha szükséges, berendezés megvásárlásában érdekelt. A hegesztés során folyató anyag nem használható, mert annak maradványai a pórusokban elpiszkolják és használhatatlanná teszik a szűrőt.

Részletes tájékoztatást ad a Nemzetközi Technológiai Intézet -ben: Gödri Csilla

Tel: 301-2030, Fax: 332-3774,

E-mail: gcsilla@mail.neti.hu

EU könyvtári programok kiértékelésének előkészítése

Az OMIKK/FEMIRC (EU-MIK) az EU IV. keretprogramja "Telematics for Libraries" pályázati felhívásra a berlini Deutsches Bibliotheksinstitut koordinálásában 1997. április 17-i határidőre beadott "EXPLOIT-Pan European Exploitation of the Results of the Libraries Programme" elnevezésű "Accompanying Measure" jellegű pályázathoz "Associated Contractor/Partner résztvevőként csatlakozott. E program keretében 5 nagyobb szabású workshop megszervezésére kerülne sor a fenti program kétéves futamideje alatt. A pályázat célja az EU pályázati rendszere keretében a könyvtártudomány terén eddig befejezett több mint 70 projekt felmérése és szélesebb körű hasznosítása közép- és kelet-európai országok szakemberei részére is.

A tervek szerint a program 1998. január elsejével indul. A tervezett workshop-ok 1998. őszétől kerülnek megrendezésre az alábbi tervek szerint:

Első EU Exploitation Workshop; Frankfurt, 1998 október; a frankfurti nemzetközi könyvkiállításhoz kapcsolódóan;

közép-kelet-európai országok északi szárnya részére szervezett workshop, helyszín Lengyelország, szervező a lengyel FEMIRC;

déli EU tagországok részére szervezendő workshop, helyszín Franciaország;

közép-kelet-európai országok déli szárnya részére szervezendő workshop, helyszín Budapest, szervező a magyar FEMIRC;

északi EU tagországok részére rendezendő workshop a NORDINFO szervezésében.

Az EU társult tagországaiban (Lengyelország, Magyarország) megrendezésre kerülő workshop-ok szervezésében a varsóban székelő British Council Kelet-európai Képviselete a fő partner.

F. J.

 

Pályázati felhívás!

 

1. A NATO Tudományos Bizottsága "Science for Peace" (SfP) néven új pályázati programot hirdetett meg a NATO tagországok és a partnerországok együttműködésének elősegítése érdekében. Magyarország is azon partnerországok közé tartozik, amelyek e projektból támogathatók. A támogatás "projekt alapú együttműködésekre" vonatkozik, alkalmazott kutatás, technológia fejlesztés ipari es környezetvédelmi témájú kutatásokra, tehát sok ponton találkozik a FEMIRC célkitűzéseivel is. Főbb célkitűzéseik:

- a partnerországok gazdasági rendszerének átmeneti időszakát segíteni a piac-orientált, ugyanakkor környezetvédelmi szempontból stabil gazdaság kialakítása érdekében; a társadalmi-gazdasági infrastruktúra megerősítésével hozzájárulni a stabilitás és béke elősegítéséhez;

- távlati jellegű, ipari és környezeti problémákkal kapcsolatos technológiafejlesztés a tudomány és ipar, valmint a végfelhasználók kapcsolatainak javítására;

- csúcsminőségű alkalmazott technológiai, a kommercializáció közeli lehetőségével bíró kutatás támogatása;

- modern menedzsment technikák és módszerek alkalmazása;

- fiatal kutatók bevonása a munkába.

A támogatás 3-5 éves projektekre kérhető. (A támogatásból munkabér jellegű kifizetések, vám, vámpótlék és ÁFA jellegű költségeket nem lehet fedezni.)

Jelentkezési határidő: 1998. január 15., május 15., majd évente folyamatosan, ugyanezen időpontokban.

Jelentkezési lap és kitöltési útmutató kérhető az alábbi címen:

Scientific Affairs Division NATO
B-1110 Brussels, Belgium

Tel: 00,32-2-707-4619, Fax: 00,32-2-707-4232

További információ kérhető az OMFB-ből: Práth Károly főtanácsos, NATO Referens,

Tel: 118-4402

First European Angiology Day

Milánó, Olaszország, 1998. március 3.

 

Third European Teleworking Festival

Serre-Chevalier, Franciaország, 1998. április 2-4.

 

Third International Symposium on Humidity and Moisture

Teddington, Nagy-Britannia, 1998. április 6-8.

 

Dosimetry for Radiobiology

Leiden, Hollandia, 1998. május 10-15.

 

International Symposium on Broadband European Networks

Zürich, Svájc, 1998. május 18-22.

 

Electronic Image Capture and Publishing

Zürich, Svájc, 1998. május 18-22.

 

TTI '98 - Technology Transfer and Innovation in Small Firms

London, Nagy-Britannia, 1998. július 6-8.

 

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetok, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

Az EU Bizottság 1997. 06. 27-i, 1237/97/EC sz. rendelete egyes veszélyes vegyszerek exportjáról és importjáról (OJ 1997, L 173)

Az EU Tanács 1997. 06. 30-i, 97/43/EURATOM sz. irányelve az orvosi kezelés kapcsán ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről (OJ 1997, L 180)

A motoros járművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábla lámpáira vonatkozó, 76/760/EEC sz. irányelvnek a műszaki fejlődéssel összhangban történő módosítása (OJ 1997, L 171)

A Régiók Bizottságának állásfoglalása az "Interkulturális nevelés" c. témáról (OJ 1997, C 215)

A Régiók Bizottságának állásfoglalása az "Új gazdasági tevékenységek és új szolgáltatások a vidéki területeken" c. témáról (OJ 1997, C 215)

Az EU Tanács 1997. jún. 27-i határozata a megújuló energiaforrásokról (OJ 1997, C 210)

A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása a "Stratégia a Közösség vasútjainak felújítására" című Fehér Könyvről (OJ 1997, C 206)

A Gazdasági és Szociális Bizottság álásfoglalása az alábbi kiadványról: "Zöld Könyv - Élet és munka az információs társadalomban, az emberé az elsőség" c. dokumentumról (OJ 1997, C 206)

A Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása az EU Bizottság alábbi tájékoztatójáról: "A közösségi környezetvédelmi törvény végrehajtása" (OJ 1997, C 206)

Az Európai Parlament és a Tanács határozata a transz-európai távközlési hálózatokra vonatkozó irányelvekről (OJ 1997, L 183)

 

OMIKK HÍREK

1. Új kiadványaink:

D. Gladstone: A kockázati tőke kézikönyve

Vállalkozóknak kalauz tőkeszerzésre a cég elindításához, megvásárlásához vagy egy már működő vállalkozás fejlesztéséhez

A kötet mind stratégiai-elvi mind konkrét, gyakorlati informácciókat tartalmaz kockázati finanszírozást nyújtó társaságok és azt igénybe vevő vállalkozók részére egyaránt. A kockázati tőkeágazat képviselői részére bemutatja, hogy a szakma "oshazájának" tartott Egyesült Államokban milyen tapasztalatok halmozódtak fel a szóban forgó területen, milyen a tőkés helyes hozzáállása, melyek a buktatók és hogyan kell azokat elkerülni, milyen konkrét finanszírozási technikák alakultak ki és számos más, fontos ismeretet közöl a kézikönyvtől elvárható rendszerességgel és alapossággal.

A vállalkozók részére ugyanakkor bepillantást enged a kockázati tőkés gondolkodásmódjába, ismerteti a kockázati pénzforrások bevonásának módját, a vállalkozásban kialakuló "közös tulajdon" arányait, szerkezetét, a kockázati tőkés kilépésének technikáit, stb.-t. Függelék tartalmaza a NVCA és NASBIC amerikai kockázati tőkés egyesületek tagjainak felsorolását. A Magyarországon még meglehetősen újnak számító területen az eligazodást "Tárgyszómutató" és "Fogalomgyűjtemény" segíti. Ez utóbbi a legfontosabb szakkifejezések magyar és angol megfelelőjének rövid, magyar nyelvű magyarázatát tartalmazza.

Az amerikai tapasztalatokra épülő kötet Popovics Géza Balázs tollából "A kockázati-tőkeágazat helyzete Magyarországon" címmel a hazai körülményeket bemutató függeléket is tartalmaz. Végül mindazon vállalkozók részére, akik érdeklődnek a kockázati tőke révén kiaknázható lehetőségek iránt, a kapcsolatfelvételt megkönnyítendő, a kötet közli a Magyar Kockázati Tőke Egyesület teljes jogú tagvállalkozásainak nevét, címét, vezetőjük nevét, telefon- és faxszámát.

A mintegy 370 oldalas könyv hasznos, hiánypótló mű a gyakorló kockázati tőkések, bankárok, szaktanácsadók és finanszírozást kereső vállalkozók számára egyaránt.

A kiadvány megrendelhető vagy szeptembertől személyesen megvásárolható az OMIKK-ban (1088 Budapest, Múzeum u. 17.).

Irányár: 2.800,-Ft+ÁFA+postaköltség

2. Az Országos Műszaki Könyvtár fejlődő, sikeres szolgáltatása

A Soros Alapítvány támogatásával a könyvtár az év elején kedvezményes külföldi dokumentummásolat-beszerző szolgáltatást indított felhasználói részére. Az EBSCOdoc-on keresztül beszerzett másolatokra 80%-os kedvezményt biztosít. Az alapos előkészítő munkának és propagandának meg lett az eredménye: a felhasználók gyorsan (f)elismerték e korszerű szolgáltatás előnyeit, a megrendelések száma folyamatosan emelkedik.

A nyáron üzembehelyezett Ariel szoftver segítségével a dokumentumok képeket, ábrákat, grafikonokat is tartalmazó digitalizált másolatai az Interneten keresztül érkeznek a Könyvtárközi kölcsönzés erre a célra kijelölt gépére, ahonnan lézerprinterrel nyomtatjuk ki a megrendelő számára. A másolatok minősége nagyon jó. Az EBSCOdoc saját állományában meglévő dokumentumokról a másolatot 1-2 napon belül megkapják. A gyorsaságon kívül a szolgáltatás előnyei között említhetjük olcsóságát is, mivel sem postaköltség, sem faxfelár nincs.

Szeptember végéig több mint 1300 megrendelés történt, amiből eddig mintegy 850 realizálódott. A másolati költségekből a felhasználókat csak 20% terheli. Az alapítványi támogatáson felül az OMIKK erre a célra elkülönített keretéből 13.000 dollárt használt fel. Ezzel a kedvezményes szolgál tatással is igyekeznek hasznosak lenni a magyar tudományos-műszaki élet számára.

K.L.

3. Az OMIKK Műszaki Gazdasági Kiadványok Szerkesztősége a "Műszaki Információ és Műszaki-Gazdasági Információ" sorozatban 16 folyóiratot jelentet meg havonta. Ezen túlmenoen évente 25-30 környezetvédelmi tanulmányt is kiad "Környezetvédelmi Füzetek" címmel

4. KMÜFA támogatás az 1998-as feladatok végrehajtásához

Az OMFB Tanácsa szeptember 12-i ülésén jóváhagyta az OMIKK szakmai tevékenységének támogatására 1998-ra előirányzott egyszeri 250 Mft-os keretet.

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://omk.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu

 

OMIKK FORDÍTÓ IRODA

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel.: 138-2874, Fax.: 138-4924

 

Műszaki fordítás, lektorálás

Tolmácsolás, szövegszerkesztés

Szakirodalom beszerzés

30 nyelv, országos hálózat, reális árak

 

* * *

 

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság

Felelős kiadó: Stubnya György

Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,

Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,

A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.