LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

Az EU-MIK megnyitása

Az EU-MIK, az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központjának hivatalos, ünnepélyes megnyitására 1997. május 12-én, az EU-MIK koordinátor intézményének, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárnak Budapest, VIII. Múzeum utca 17. alatti épületének aulájában került sor. Megelőző - a megnyitó napjára időzített - számunkban már hírt adtunk az ünnepi rendezvény részletes programjáról, ezért ennek megismétlésétől, ezúttal eltekintünk.

A megnyitást megelőző sajtótájékoztón várakozásunkat felülmúló számban megjelentek a sajtó képviselői, köztük a Magyar Rádió, a Duna TV és az Európai Unióval foglalkozó adás, az „Úton" forgatócsoportja is és ennek megfelelően az EU-MIK megnyitása a következő napokban igen szép nyilvánosságot kapott.

Az ünnepélyes megnyitóra 12 órakor került sor. Dr. Herman Ákos bevezető szavai után beszédet mondott és méltatta ennek, az Európai Unió felé vezető utunk újabb állomásának tekinthtető szolgáltatásnak a létrehozását Günter Raad úr, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének tanácsosa. Peter Heringa úr, az Európai Unió IRC hálózata és az EG Liaison, mint partnerintézmény nevében fejezte ki jó kívánságait és a további gyümölcsöző együttműködésre vonatkozó reményét. Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium részéről Ilcsik Ferenc főtanácsos tolmácsolta T. Asztalos Ildikó politikai államtitkár asszony szavait, az OMFB nevében dr. Siegler András elnökhelyettes tartott beszédet. A Külügyminisztérium részéről Tóth Tamás főosztályvezető-helyettes rövid beszédben üdvözölte az újonnan megnyitott szolgáltatást. Valamennyi szónok hangsúlyozta az innováció, a műszaki haladás fontosságát, kiemelve az ezzel kapcsolatos információáramlási infrastruktúra meghatározó jelentőségét.

Ünnepélyes megnyitónkat megtisztelte jelenlétével Harry van Dijk úr, a Holland Királyság budapesti nagykövetségének képviselője is.

A jó hangulatú rendezvényen a megjelent mintegy százötven főnyi vendégseregnek módja volt rövid baráti és szakmai beszélgetésre, az ismerősökkel való találkozásra és a szakmai szempontból "érdekes" ismeretlenekkel való megismerkedésre.

A program eseménye volt egy ünnepi ülésszak is, amelynek keretében több magas színvonalú előadás hangzott el az innováció fontosságáról, az információellátás alapvető jelentőségéről, az Innovation Relay Centre hálózat feladatairól.

Maga a megnyitó - ahogy az államtitkár asszony üzenete szólt - valóban csak egy röpke, ünnepi pillanat, amelyet a munka hétköznapjai követnek. Ennek a munkának fontos tartalmi ismérve az, hogy megkönnyíti és eredményesebbé teszi a hazai kutatási-feljesztési közösség, valamint a kis- és közepes méretű vállalkozások munkáját.

 

INCO- Copernicus Információs Napok

Az Európai Unió IV. KTF Keretprogramjának menetrendje szerint 1997. április 17-én tették közzé a közép- és kelet-európai térség országai számára pénzügyi támogatást is nyújtó INCO-Copernicus Program 2. kiírását. A pályázat beadási határideje 1997. szeptember 26., déli 12 óra. Szükségesnek tartjuk tájékoztatni kedves Olvasóinkat arról, hogy a IV. KTF Keretprogramban, azaz 1998. végéig, újabb INCO- Copernicus pályázat kiírása nem szerepel a tervekben.

A pályázatról az OMFB szervezésében, az Európai Unió Bizottságának XII. Főigazgatósága részéről Mr. Jean-Louis Blanc tartott Információs Napot, amelyen a részvétel feltételeit, a kiemelten kezelt tématerületeket és a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat közölte.

Az EU-MIK - az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja - szervezésében a pályázattal kapcsolatosan a fontosabb regionális központokban, ahonnan magyar pályázók jelentkezése várható Regionális Információs Nap-okat rendeztünk.

Ennek a programnak keretében eddig a

Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1997. június 16-án,

Debrecenben 1997. június 19-én,

Miskolcon 1997. június 27.-én

került sor a rendezvényre.

A rendezvényeken az INCO Copernicus Program 2. kiírásának részletes ismertetésén túlmenően az EU-MIK küldetésének, szolgáltatásainak és a konzorcium tagjainak bemutatása mellett szó került az EU IV. KTF Keretprogramjáról, annak felépítéséről, alapvető célkituzéseiről is. A rendezvényeket az Európai Unió CORDIS adatbázisaiban való partner- és projektkeresési bemutató egészítette ki.

Szegeden az Innovációs Nap keretében június 19-én mutatkozott be az EU-MIK, ahol az OMIKK főtanácsosa, Székely Tibor mutatta be az EU-MIK szolgáltatásait és ismertette röviden az EU IV. KTF Keretprogramját és ezen belül az INCO-Copernicus Programot.

Pécsett a Nemzetközi Vásár keretében 1997. június 25-én az OMIKK standon állt az érdeklődők rendelkezésére információ az EU-MIK-ről illetve az EU KTF programjairól.

Pályázati felhívás

az EU IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramjában való részvételre

(Amint azt már jeleztük t. Olvasóinknak, az EU Bizottság a IV. KTF keretprogram kapcsán negyedévenként pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek több specifikus programot, tudományos szakterületet érintenek. Az alábbiakban ismertetjük az EU Hivatalos Lapjában 1997. jún. 17-én megjelent, az egyes szakterületekre vonatkozó pályázati feltételeket. Amint az ismeretes, ezeken a pályázatokon magyar kutatóintézetek és vállalkozások is részt vehetnek. A magyar pályázókra vonatkozó alapfeltételeket az EU-INFO Hírlevél 1997. évi január-februári és márciusi számában egyaránt ismertettük, ezért ezek közzétételétol ezúttal eltekintünk.)

1. Biotechnológia

A biotechnológiai pályázati felhívás a kutatás feltételéül szolgáló eszközök közös használatára, összehangolt akciókra, egyes területeken projektszintű együttműködésre, demonstrációs projektek kialakítására, tudományos elemzések elkészítésére vonatkozik. A felhívás a következő szakterületeket érinti: sejtgyárak, genome elemzés, növényi és állati biotechnológia, sejtkommunikáció az idegélettan tudományában, immunológia, strukturális biológia, biológiai sokféleség, prenormatív kutatás, a biotechnológiai kutatások társadalmi elfogadása, infrastrukturális kérdések, biotechnológia és társadalom, etikai és jogi vonatkozások, a szakterület társadalmi-gazdasági hatásai.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 15. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető:

European Commission, DG XII/E-1

Office for proposals concerning biotechnology,

rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussel,

Tel: (32-2) 296 22 29, Fax: (32-2) 299 1860,

2. Információtechnológia (ESPRIT)

Az Európai Unió Bizottságának III. Főigazgatósága az EU IV. kutatási és fejlesztési keretprogramja Információtechnológia specifikus programjának részeként 1997. június 17-én újabb pályázati felhívást tett közzé.

Pályázni az ESPRIT program alábbi szakterületén („domain") lehet: szoftvertechnológia

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. szeptember 16. 1700 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címeken kérhető:

1) European Commision, DG III Industry, ESPRIT Information Desk, 200 Rue de la Loi, B-1049, Brussels, Belgium,

Fax: +32-2-296 83 88

E-Mail: esprit@dg3.cec.be

Letölthető az Internetről: http://www.cordis.lu/esprit/home.html címről

2) OMIKK EU-INFO Szolgálat/EUMIK

floppy lemezen ( info.zip tömörített file). A lemez árát (150.- Ft) kell téríteni.

E-mail (info.zip tömörített file). Ez térítésmentes szolgáltatás.

A file-ok WinWord 2.0 vagy 6.0 verzióval ".doc file"-ként olvashatók.

A pályázati felhívás és az információs csomag elérhető az OMIKK Internet címén is (http://omikk.hu).

3. Szabványok, mérésügy, tesztvizsgálatok

A szakterületre vonatkozó pályázati felhívás az alábbi három területet jelöli meg a pályázók részére:

1. témakör: kiváló minőségű európai termékek előállítását segítő mérésügyi kutatások;

2. témakör: az írott szabványokkal és a kereskedelmet elősegítő műszaki megoldásokkal kapcsolatos kutatások;

3. témakör: a társadalom szükségleteinek kielégítését szolgáló mérésügyi kutatások.

A pályázati kiírás a három nagy szakterületen belül felsorolja azokat a konkrét területeket, amelyekre vonatkozóan elfogadnak pályázatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997 november 27. 1200 óra (helyi idő szerint)

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG XII-C5, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussel vagy személyesen DG XII-C5 rue Montoyer 75, B-1040 Brussel.

4. Mezőgazdaság és halászat

A pályázati felhívás az alábbi szakterületekre vonatkozik: agráripar, élelmiszeripari technológiák, erdészet, vízkultúra, vidéki területek fejlesztése.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 15. 12.00 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: CEC, DG VI-XII-XIV, Secretariat of FAIR programme, DG XII-E-2, square de Meeus 8, B-1050 Brussel, tel: (32-2) 296 0292, fax: (32-) 296 4322.

5. Környezet és éghajlat

A pályázati kiírás az alábbi szakterületekre vonatkozik:

- környezetvédelmi megfigyelés és kutatás a világűrből;

- Földmegfigyelési Központ (CEO);

- potenciális jövőbeni megfigyelési eljárások kialakítására irányuló kutató és fejlesztő munka.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 10. 1200 (helyi idő szerint).

A pályázatokat formális benyújtásuk előtt, 1997. szept. 10-ig véleményeztetni lehet abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásnak.

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: European Commission, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels, Fax: (32-2) 296 0588, E-mail: environ-infodesk@dg12.cec.be

vagy személyesen

DG XII-D Environment and Climate - RTD, Square de Meeus 8, 1050 Brussels

6. Fejlett kommunikációs technológiák és szolgáltatások

A pályázati kiírás számos szakterületet érint, közülük -terjedelmi korlátok miatt - csak illusztrációként közlünk néhányat az alábbiakban:

interaktív multimédia szolgáltatások interoperabilitása, új elgondolások és technikai megoldások az optikai hálózatokban történő útvonalválasztásra és kapcsolásra, szoftver rádiótechnológiák, biztonságos információcsere a szélessávú távközlésben, nyitott kommunikációs környezet "ügynöki technológiák" alkalmazására, stb.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. szeptember 26. 1700 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: European Commission

DG-XIII-B/ACTS, BU9-4/82,

Avenue de Beaulieu 5,

B-1160 Brussels

Tel: (32-2) 2963415,

Fax: (32-2) 2950654,

E-mail: aco@postman.dg13.cec.be

7. Kutatók képzése és mobilitása

A pályázati felhívás az alábbi területekre vonatkozik:

kiegészítő programok (eurokonferenciák, nyári egyetemek, szakmai gyakorlattal összekapcsolt képzés).

A Közösség pénzügyi támogatása három költségtípus fedezésére használható fel: a/ fiatal tudósok részvételének költségei; b/ tudományos szervezők, valamint a szakma meghívott, kiemelkedő előadóinak részvételével kapcsolatos költségek max. 50%-ig; c/ szervezési költségek.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. szeptember 30. 1200 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kérhető: Európai Bizottság

DG XII-G3,

SDME 3/48,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels

8. Kutatási és fejlesztési eredmények terjesztése és optimalizálása

A pályázati felhívás az alábbi szakterületekre vonatkozik:

a társadalom és a piac igényeit kielégítő, innovációs megoldásokat eredményező technológiaérvényesítő és technológiatranszfer projektek kialakítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 1997. október 6. 1600 óra (helyi idő szerint).

Információs csomag és minden egyéb információ az alábbi címen kapható: European Commission,

DG XIII, Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research, DG XIII/D1,

EUFO 2174, rue Alcide de Gasperi,

L-2920 Luxembourg, Fax: (352) 43 0134129


Figyelem!

1. A fenti tájékoztató - terjedelmi korlátok miatt - csak erősen rövidítve, kivonatosan tartalmazza az EU pályázati kiírásait, ezért célszerű, hogy egy-egy szakterület pályázói megismerjék az eredeti, az EU Hivatalos Lapjában megjelent kiírás teljes szövegét is. Ez utóbbit Szolgálatunk kérésre az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

2. A pályázatok benyújtása előtt, a projekt EU-beli koordinátor intézményével egyeztetve, célszerű a pályázatot véleményeztetni a Bizottság illetékes főigazgatóságával annak érdekében, hogy az esetleges tartalmi és formai hiányosságokat a pályázók még időben kiküszöbölhessék.

Nyerges Gyula főtanácsos, az OMIKK Informatikai Igazgatóság EU-INFO Szolgálatának vezetője, az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ projekt koordinátora, Tel: 138 4803, Fax: 138 2232

 

Felhívás kutatási és fejlesztési projekttervezetek készítésére

Az Európai Unió IV. Kutatási és fejlesztési keretprogramja alapján az 1994-98. évekre terjedő időszakban - amint azt rendszeres olvasóink bizonyára tudják - az EU Bizottsága minden negyedévben kutatási, fejlesztési és demonstrációs projekttervezetek benyújtására pályázati felhívásokat tesz közzé. Ezek a pályázati felhívások, a IV. KTF Keretprogram felépítésének megfelelően, felölelik a műszaki és természettudományok szinte valamennyi ágazatát. Ezek az ágazatok ún. Specifikus Programokba vannak szervezve. Az adott pályázati kiírás általában három hónapos határidőt szab a benyújtásra és ez az időszak csak abban az esetben elegendő, ha a pályázó - ismerve saját céljait és képességeit - előzetesen megfelelő projekttervezettel rendelkezik. Ez különösen fontos abban az esetben, ha a pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorcium alakításához a minimálisan szükséges számú külföldi partner még nem áll rendelkezésre. Ilyenkor ugyanis csaknem lehetetlen előzetes, átgondolt projekttervezet nélkül partnereket találni a szűk időhatárok miatt.

Ezen esetekben kíván segíteni az Európai Unió Bizottsága által létesített Innovation Relay Centre (IRC) hálózat, amelynek hazai tagja az EU-MIK. Rendszeresen szervezett partnerkereső napok rendezésével és a külföldi társ-IRC-kel való együttműködés révén tudunk segédkezet nyújtani a hazai pályázóknak. Ennek lényege, hogy olyan projekttervezeteket, amelyekhez a hazai kutatók, fejlesztők, kis- és közepes vállalatok társakat keresnek, eljuttatunk a partnerkereső rendezvények szervezőihez, illetve más IRC-hez. Ez az eljárás már megszokott gyakorlat az Unió tagországaiban.

A közelmúltban - az INCO-Copernicus Program keretei között - ilyen információcsere rendezvény volt Bécsben és Erfurtban, ahová projekttervezeteket küldtünk. Ezek kedvező fogadtatásra találtak és remélhetőleg több ilyen projektből benyújtható pályázat fog a kitűzött határidőre, szeptember 26-ára kifejlődni.

Eddigi tapasztalatainkon okulva, azzal a felhívással fordulunk azokhoz a hazai kutatókhoz és fejlesztőkhöz, akik külföldi partnert keresve részt kívánnak venni az EU IV. KTF Keretprogramja nemzetközi együttműködésen alapuló kutatásaiban, hogy készítsenek olyan projekttervezeteket, amelyeket a partnerkereső rendezvényekre előzetesen kiküldhetünk, illetve társ-IRC részére eljuttathatunk. Az időben elkészített tervre azért van szükség, mert az ilyen jellegű rendezvényeken csak a jól megfogalmazott és átgondolt tervezetek számíthatnak érdeklődésre. Sajnálatos módon a rendezvényekről sok esetben szinte csak utolsó pillanatban jutunk információhoz és akkor már késő a tervezetek benyújtására felhívást kiadni.

Azért, hogy a hazai kutatók minél eredményesebben szerepelhessenek ezeken a pályázatokon, javasoljuk előzetes projekttervezetek elkészítését és akkor a pályázatok kiírását követően több idő áll a pályázatot benyújtó konzorcium megszervezésére és a végleges pályázat elkészítésére.

A projekttervezeteket kérjük szíveskedjenek az EU-MIK konzorcium bármelyik tagjához eljuttani. További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.

Partnerkeresés

Folytatjuk előző számunkban megkezdett partnerkeresésünket. Ismételten a holland Innovációközvetítő Központ keres partnereket a következő témakörökben:

Oxydation Selection Reactor (OSR),

Biological off-gas treatment,

Development & manufacture of optical/microelectronic devices,

Weisz Floater,

SPICA

Részletes tájékoztatást ad az OMIKK EU-MIK: Nyerges Gyula, Czeglédi Gyuláné, Szabó Eszter Tel.: 138-4803, 138-2935, fax: 138-22-32