OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 6. szám 1997. június

A tartalomból:

EU KTF politika
EU KTF programok hírei
Információk az EU Hivatalos Lapjából
Nemzetközi rendezvények
OMFB Hírek
OMIKK Hírek


EU-MIK Közlemények

Az EU-MIK ünnepélyes megnyitása
INCO-Copernicus információs napok
Pályázati felhívás az EU IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramjában való részvételre
Felhívás K+F projekttervezetek készítésére


ÚTON AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FELÉ

I

Az európai "Információs Társadalom" (Information Society, IS) koncepciójának, infrastrukturális, társadalmi és kormányzati feltételeinek kidolgozása, realizálása, valamint az IS működése az EU kiemelkedő komplex tevékenységévé lett.

E cél megvalósítása érdekében közvetlen és közvetetten ható KTF és azon kívüli programok, kísérleti projektek és kezdeményezések kerülnek megvalósításra a tagországokban.

Az elmúlt években a "Közép- és Kelet-Európai Országok"-at (KKEO) is megkezdték bevonni ezekbe a tevékenységekbe. Ennek fő eseménye volt az 1996. szeptember 12-13-án Prágában megtartott "2. EU-KKEO Fórum az Információs Társadalomról" (ld. EU-INFO Hírlevél 1996. évi 4. számának melléklete). Ez a Fórum ajánlásokat dolgozott ki az Európai Bizottság és a Kormányok felé, a további feladatok és módszerek kialakítására 4 munkacsoportot hozott létre. Ezek közül a követendő kormányzati politika és stratégia előkészítését végző l. sz. munkacsoportnak Magyarország lett a felelőse (KHVM). Ugyancsak javaslatot tettek 27 ún. pilot project indítására a már futó programok/projektek területéről. A 3. EU-KKEO Fórumot az "Információs Társadalomról" előreláthatóan f.év október 9-10-én tartják Brüsszelben.

II

Hazánk kormányzati, tudományos és műszaki fejlesztési köreiben növekvő aktivitás mutatkozik mind az EU tevékenységébe való bekapcsolódás és annak hazai ismertetése, mind pedig az Információs Társadalom hazai keretek között való kialakításának terén.

Április 25-én került sor a "Global Inventory Project" (GIP) budapesti tájékoztató napjára. A project célja, hogy létrehozzanak egy elektronikus hozzáférésű multimédia nyilvántartást azokról a nagyobb nemzeti és nemzetközi projektekből, tanulmányokról és más adatokról, amelyek a Globális Információs Társadalom kialakítására és fejlesztésére vonatkoznak. Ezt meglévő nemzeti és nemzetközi kezdeményezésekre építve kívánják megvalósítani. A tájékoztató napon elhangzott előadások közül néhánynak a címe:

Információs Társadalom Magyarországon,
Hazai kormányzati akciók,
Hazai KTF projektek,
Az EU akcióterve az információs társadalom kialakítására, a GIP szerepe,
A GIP-rendszer bemutatása.

*

F. év május 21-én került sor

INNOVÁCIÓ - INFORMÁCIÓ - TÁRSADALOM

címmel a Tudományos és Technológiai Attasék 5. Konferenciájára a Külügyminisztérium és az OMFB rendezésében.

A konferencia témái voltak:

Társadalom és innováció,
Információs társadalom építése nemzeti keretek között,
Globális Információs Társadalom.

A témákat délelőtti plenáris ülés, majd a délutáni - témánkénti - szekcióülések keretében mutatták be ill. vitatták meg.

A plenáris ülés előadásai és előadói a következők voltak:

Megnyitó: INOTAI András, az MTA VKI igazgatója

"A modernizáció és a diplomácia": PAPP Sándor, államtitkár, Külügyminisztérium
"A társadalom és az innováció. Tények és teendők": GLATZ Ferenc, az MTA elnöke
"Az Információs Társadalom és az infrastruktúra": LOTZ Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
"Gondolatok a felhajtó sávban": NYIRI Lajos, az OMFB ügyvezető elnöke
"Global Information Society": Michael OSBORNE, Dep. Director, Dept. of Science, Technology and Industry, OECD
"Lifelong Learning in a European Information Society": John GRAY, President, Working Group 6, Information Society Forum, EU
"Az amerikai siker titka: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Program": SZEMENYEI István, tanácsos, Washington
"A japán tudomány- és technológiapolitikai új iránya": TÓTH Sándor, tanácsos, Tokió
"A brit kormány szerepe és programja az Információs Társadalom felépítésében": TAKÁCS István tanácsos, London

III.

Az EU-INFO Hírlevél már eddig is több esetben közölt az EU Információs Társadalom kiépítésével kapcsolatos híreket. A jövőben - az adott terjedelmi keretek között - nagyobb teret kívánunk szentelni az Információs Társadalom létrehozásának keretébe tartozó EU és hazai tevékenységek ismertetésére.

dr. Dúzs János


EU KTF politika

1/ Az európai versenyképesség fokozása az információs és a kommunikációs technológia terén

Az Európai Bizottság közlemény formájában hozta nyilvánosságra az információs és kommunikációs technológiai ipar versenyképességének fokozására az ipar, a tagországok és a Bizottság részére javasolt akciókat. Ezek az akciók részben újak, részben pedig kiegészítik a már folyamatban lévőket; ilyenek a távközlés liberalizálása, az Információs Társadalom tevékenységi terve, az elektronikus kereskedelem, stb.

(CORDIS-focus, No. 86.12.05. 1997)

2/ Európa KTF politikája

Európa középtávú, 1998-2002-ig terjedő KTF politikáját az V. KTF Keretprogram fogja tükrözni.

Hosszú és széles körű nemzetközi és szakmai viták után az Európa Bizottság javaslatot fogadott el az V. KTF Keretprogram főbb irányelveire vonatkozóan.

Figyelemreméltó, hogy a Bizottság javaslata szerint a jelenleg futó 18 programot 6 program váltaná fel. Ezek közül 3 horizontális jellegű. Ezek fogják előmozdítani a nemzetközi együttműködést, az európai humán potenciál erősítését, továbbá az innovációt és a KKV-k részvételét.

A tematikai programok a következők:

az élővilág és a környezet erőforrásainak hasznosítása;
felhasználóbarát Információs Társadalom létrehozása;
versenyképes és fenntartható növekedés elősegítése.

Az egyes tematikus programok kölcségkerete az összes ráfordítás 20%-át érje el.

(Innovation and Technology Transfer, No. 3. 1997)


EU KTF programok hírei

 

1/ Innovációs program: CRIS

(Current Research Information Systems)

Folyamatban lévő kutatások információs rendszere

A tagországok és az unió által a kutatási eredmények hasznosítása még mindig nem kielégítő, azok jelentos részét nem hasznosítják az innovációs tevékenységekben.

Ennek érdekében az 1991-ben, 1993-ban és 1995-ben tartott CRIS konferenciák folytatásaként 1998. május 12-14. között Luxemburgban sorra kerülő CRIS' 98 konferencián tekintik át a helyzetet, az eredményeket és a teendőket azzal a céllal, hogy

az ipar, a kutatás-politikusok és tervezők is jobban hasznosítsák ezeket a rendszereket;

megvizsgálják, hogy milyen új technológiák alkalmazásával lehet e rendszerek kihasználásának hatékonyságát növelni.

A CRIS tevékenységi körébe tartoznak:

ERGO - European Research Gateways Online (online elérheto kutatási információs csomópontok);

CERIF - Common European Research Information Format (közös európai kutatási információs adatlap);

EUROCRIS - European Platform for Current Research Database Producers (folyamatban lévő kutatások adatbázisait előállítók európai platformja).

(CORDIS- focus No. 87. 19.05.1997)

2/ Megújuló energiaforrások

Az Európai Bizottság jelentést tett közzé az ALTENER program, a megújuló energiaforrások fejlesztése terén 1993. szeptember és 1996. szeptember között végzett tevékenységekről és eredményekről. A jelentés kitér a következőkre:

- végrehajtott akciók,
- szabványok fejlesztése,
- az eredmények terjesztése,
- következtetések.

(CORDIS-focus, No. 86. 05.05.1997)

3/ Telematikai alkalmazások a környezetvédelemben

Az Európai Bizottság XII. Főigazgatósága összefoglaló ismertetést tett közzé a Telematikai Alkalmazások specifikus KTF programon belül a környezetvédelem terén elért eredményekről. A 21 millió ECU támogatást élvező projekt-csoport keretében létrejött a "The Environment Telematics Cooperation Network", amely 20 város és 25 régió együttműködését segíti elő 18 projekt gondozásával.

(CORDIS-focus, No, 87. 19.05.1997)


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

A régiók Bizottságának véleménye a "Gazdasági és Monetáris Unió"-ról (OJ 1997. 02. 03. C 34);

Az EU Tanács 1997. jan. 20-i, 120/97/EC sz. rendelete a hulladék szállításáról az Európai Közösségen belül és kívül (OJ 1997. 01. 24. L 22);

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a "Zöld könyv az oktatásról, szakképzésről és kutatásról - akadályok a nemzetek közötti mobilitásban" című dokumentumról.


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

 

8th European Congress on Biotechnology
Biotechnology Approaches the Third Millennium
7th Event of the European Federation of Biotechnology organized on behalf of the European Federation of Biotechnology
Magyarország, Budapest, 1997. augusztus 17-21.

Monitoring and Measurements of Lake Recipients
Finnország, Helsinki, 1997. augusztus 25-29.

Diagnostics for Experimental Fusion Reactors
Olaszország, Varenna, 1997. szeptember 4-12.

ESIT '97
European Symposium on applications of intelligent techniques
Németország, Aachen, 1997. szeptember 9-10.

The European Conference on Integration in Manufacturing (liM) 1997
Németország, Drezda, 1997. szeptember 24-26.
(Részletes felvilágosítást ad: Dr. Bitó János, Bánki Donát Műszaki Főiskola)

POLLUTEC '97
The thirteenth international exhibition for environmental equipment, technology and services for industry and local authorities
Franciaország, Villepinte, 1997. szeptember 30- október 3.


OMFB Hírek

"Magyarország 5 éve az EUREKA tagja" című konferenciát 1997. május 22-én tartották az OMFB-ben. Magyarország elsőként lett tagja az EUREKA-nak a közép-kelet-európai térségből. A konferencián ismertették az eltelt időszak alatt elért eredményeket. Az Eureka programmal kapcsolatban felvilágosítással szolgálnak az OMFB EUREKA Titkárságán.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-lengyel kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. szeptember 2. 16.00 óra.

Pályázati űrlapok az OMFB NPI titkárságán vehetők át:

Budapest, V., Szervita tér 8. II. emelet 210.

2. Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ügyvezető elnöke az ipari formatervezés eredményesebb alkalmazásának elősegítése érdekében nyilvános pályázatot hirdet az 1997. évi

Ipari Formatervezési Nivódíj és Ipari Formatervezési Miniszterelnöki Különdíj

elnyerésére.

A pályázat célja

az ipari formatervezési értékek elismerése;
a magyar ipari forma kultúra színvonalának emelése;
a hazai termékek versenyképességének javítása ipari formatervezés eszközeivel.

A díjakra piacképes kész termékekkel lehet pályázni.

A pályázati követelmények alapján legszínvonalasabbnak ítélt termékek Ipari Formatervezési Nívódíj-ban részesülnek, amit a pályázóknak átadott oklevél tanúsít.

A díjazott termékek alkotói Kitüntető Oklevél-ben és pályázatonként összesen 200.000.- forint alkotói díjban részesülnek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodája részéről: Lakatos Krisztina, tel.: 266-04-08.

Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium részéről: Andics Alpár, tel.: 266-84-97.

3. Pályázati Felhívás korszerű K+F eszközök beszerzésének támogatására

A pályázat célja, hogy az OMFB az egyedi, nagy értékű, új, korszerű K+F eszközök, műszerek és kutatási szoftverek beszerzésének támogatásával a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén elősegítse a hazai tudásbázis erősítését, a magyar gazdaság tudományos-technikai színvonalának emelését, valamint Magyarország nemzetközi versenyképességének javítását.

Pályázhat minden bejegyzett kutató-fejlesztő hely (költségvetési kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, alapítványi rendszerben és közhasznú társaságként működő kutatóhely), valamint önálló, elkülönült kutatóbázissal rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság az OMFB Páyázati Iroda Titkárságán (1052 Bp. Szervita tér 8. Telefon: 117-5900) díjmentesen beszerezhető pályázati csomag szerint, amely letölthető az Internet <http://www.omfb.hu/> címéről is, a szerződéstervezettel együtt.

Beadási határidő: 1997. július 15.


OMIKK Hírek

1997. május 28-án az OMFB volt a helyszíne a Magyar-görög kormányközi TéT vegyesbizottság ülésének. Ezen a görög Nemzeti Dokumentációs Központ igazgatója Evangelosz Bouboukas vett részt és kifejezte az OMIKK-kal való együttműködési készségét.

Felhívjuk t. Olvasóink figyelmét arra, hogy következő számunk július-augusztusi összevont számként augusztus végén jelenik meg.

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.