OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 4-5. szám 1997. április-május

 

NYIRI LAJOS
AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
ÜGYVEZETŐ ELNÖKE

VÁLASZOLT AZ EU-INFO HÍRLEVÉL KÉRDÉSEIRE

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
(EU MIK)

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA
1997. május 12.

PROGRAM

EU KTF politika

1. Az V. keretprogram tudományos célkitűzéseiről

A Bizottság a Keretprogram előkészítése során 3 fő programirányt tűzött ki.

Ezek:

Az élővilág és az eco-szisztéma;
Felhasználóbarát Információs Társadalom;
Versenyképes és fenntartható fejlődés.

E fő programokon belül a kulcstevékenységet a következőkben határozták meg:

Az élővilág és az eco-szisztéma:

- Egészség és élelem;
- Vírusos és fertőző betegségek ellenőrzése;
- Környezet és egészség;
- A "sejt-gyár";
- Vízminőség és vízügyi igazgatás;
- Új vidéki és partmenti területek.

Információs Társadalom:

- multimedia;
- alaptechnológiák és infrastruktúrák;

Versenyképes és fenntartható fejlődés:

- termékek, folyamatok, szervezetek;
- fenntartható mobilitás és intermobilitás;
- tengeri technológiák;
- fejlett energiarendszerek és szolgáltatások;
- a jövő városa.

(Cordis focus 81.sz. 1997. 02. 21.)

2. Környezetvédelmi vélemények az V. keretprogramhoz

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) eljuttatta az Európai Bizottsághoz a környezetvédelmi prioritások figyelembevételével vonatkozó véleményét. Ezek szerint a környezetvédelmi kutatásokat elsősorban a következő területen szükséges megerősíteni:

Témák:

- kemikáliák a környezetben;
- talaj- és ivóvizek;
- talaj-elértéktelenedés;
- természeti változások elősegítésének módszerei;

Ágazatok:

- közlekedés;
- energia;

Régiók:

- földközi tengeri régió;
- vízszegény régiók;
- városi területek.

(Cordis focus 81. sz. 1997. 02. 21.)

3. Innovációközvetítő Központok létesítése Közép-Európában

Az Európai Bizottság az INCO-COPERNICUS speciális KTF program keretében pályázat alapján történt kiválasztás alapján a tagországok Innovációközvetítő Központ Hálózatához (IRC-NET) társult Innovációközvetítő Központok (FERMIRC's) létesítését támogatja a következő országokban:

- Bulgária Litvánia,
- Csehország Magyarország,
- Észtország, Románia,
- Lengyelország Szlovákia,
- Lettország, Szlovénia

(Cordis focus, 82. sz. 1997. 03. 10.)


EU KTF programok hírei

1. Szárazföldi és vizi eco-szisztémák kutatása

A közösségi Környezeti és Éghajlati Program keretében külön tervet dolgoztak ki a szárazföldi és vizi eco-szisztémák terén történő kutatásokra. A terv számos, tárgy szerint kapcsolódó projekttel és akcióval hangolja össze a folyó és tervezett kutatásokat.

(Cordis focus, 81. sz. 1997. 02. 27.)

2. Szilárd hulladékok kezelése

A Szabványok, Mérések és Vizsgálatok (SMT) specifikus program keretében tartott munkacsoportosítás fő témái a következők voltak:

(Cordis focus, 82. sz. 1997. 03. 10.)

3. Nem-nukleáris energia

Közzétették az 1995-96. években a JOULE III program keretében végzett kutatási és fejlesztési projektek tartalmi ismertetőit. A program-területek szerinti témák száma a következő:

(Cordis focus 84. sz. 1997. 04. 07.)

4. KTF támogatás a közép- és keleteurópai országok, valamint a Szovjetunió utódállamai részére

A XII. Főigazgatóság közelmúltban tette közzé fenti tárgyú kiadványát. A fő fejezetek a következők:

(Cordis focus, 84. sz. 1997. 04. 07.)

5. Európai munkacsoport a biológiai diverzitás kutatására

Az Európai Bizottság létrehozta a címben említett munkacsoportot a Környezet és Klima specifikus KTF program keretében.

A munkacsoport elsődleges célja a téma kutatási programjának a kialakítása.
Az előzetes program beszerezhető a WWW révén.

(Cordis focus, 1997. 84. sz. 04. 07.)


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

Az EU Tanács 1997. febr. 17-i, 322/97 sz. rendelete a Közösség statisztikájáról (OJ 1997. 02. 22. L 52)

Az EU Bizottság 1997. febr. 24-i határozata a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó Európai Konzultatív Fórum felállításával kapcsolatban (OJ 1997. 02. 27. L 58)

Az EU Tanács 1996. dec. 9-i rendelete a vadon élő és termő állat ill. növény fajok védelméről (OJ 1997. 03. 03. L 61)

Az EU Tanács és a tagállamok küldötteinek a Tanács 1997. febr. 17-i ülésén hozott határozata az Internet jogellenes és káros tartalmáról

Az EU Tanács 1997. febr. 17-i, 308/97 sz. rendelete a Közösség erdeinek tűz elleni védelméről (OJ 1997. 02. 21. L 51)

Az EU Tanács 1997. febr. 17-i, 307/97 sz. rendelete a Közösség erdeinek az atmoszférikus szennyezés elleni védelméről (OJ 1997. 02. 21. L 51)


Új KTF kiadványok

Practical Guide to Forming Technological Partnerships for R&D
Luxembourg, Office for Official Publications, 1997
(Ára: 7.- ECU)

Karlsruhe Research Centre's Nuclear Fusion Project - 1995-1996 Annual Report
Karslruhe, Forschungszentrum, Nucler Fusion Programme Management

Innovation, Competititveness and Economic Development
Brüsszel

Regional Research Cooperation - Results and Achievements
Brüsszel, Luxembourg

Nuclear Fusion Project, Annual Report of the Association Forschungszentrum Karlsruhe/EURATOM, October 1995-September 1996

Forschungszentrum Karlsruhe, Technik und Umwelt, 1997. január

Regional Research Cooperation - Results and Achievements
Luxembourg, OOP, 1997

(CORDIS focus, No. 83 and 84.)


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

ACHEMA '97, the 25th International Exhibition and Congress on Chemical Engineering, Environment Protection and Biotechnology

Németország, Frankfurt am Main, 1997 június 9-14.

Human Dimensions of Global Environmental Change
Ausztria, Laxenburg, 1997. június 12-14.

8th European Congress on Biotechnology, Biotechnology Approaches the Third Millennium 70th Event of the European Federation of Biotechnology organized on behalf of the European Federation of Biotechnology

Magyarország, Budapest, 1997. augusztus 17-21.

European Environmental Education Fair
Németország, Lüneburg, 1997. szeptember 24-26.

(Cordis focus, Nr. 83 and 84.)


OMFB Hírek

Pályázati felhívás

Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-mexikói kormányközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodás keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. június 5. l6.00 óra

Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-portugál kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. június 30. 16.00 óra.

A pályázati űrlapok - mindkét pályázat esetében - az OMFB NPI titkárságán vehetők át: Budapest, V. Szervita tér 8. II. emelet 210.


OMIKK Hírek

1. A bécsi székhelyű, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 1995-ben zártkörű tendert írt ki a Nemzetközi Nukleáris Információs Rendszer /angol röv. INIS/ 25 éves fennállása alkalmából referencia film készítésére. Mivel az OMIKK az INIS magyarországi központja, s már 1987-ben is készített az INIS számára referencia filmet, most is meghívást kapott a pályázaton való részvételre. Az OMIKK a Real Contact kft-vel közösen benyújtott pályázatát fogadták el 1995. decemberében. A film célja az INIS rendszer bemutatása és népszerűsítése. A film ez év februárjában elkészült és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség engedélyével benevezésre került a Budapesten 1997. március 20-21-én megrendezett 2. Nemzetközi Public Relations Film, Video és Multimédia Fesztiválra. A fesztiválon a nagy nemzetközi mezőnyben az INIS referencia film PRINCE - különdíjat nyert.

2. 1997. április 25-27-én részt vettünk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely a Budapesti Kongresszusi Központban került megrendezésre. A Könyvfesztivál Könyvtáros Klub-jában Stubnya György "K+F adatbázisok, vállalkozásokat segíto információk" címmel, Nyerges Gyula pedig "Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központjának tevékenysége, bekapcsolódási lehetőségek és hasznosítás" címmel tartott előadást.


OMIKK FORDÍTÓ IRODA

1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel.: 138-2874, Fax.: 138-4924

Műszaki fordítás, lektorálás
Tolmácsolás, szövegszerkesztés
Szakirodalom beszerzés
30 nyelv, országos hálózat, reális árak

 

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

1997. május 23-án (péntek) szemináriumot szervez

a "Technológia és innováció az INTERNET-en"

címmel

 

Célja: Az INTERNET bemutatása, használatának elsajátítása. Elsősorban olyan érdeklődőknek javasoljuk, akiknek nem szakterülete a számítástechnika, de szívesen megismerkednének ezzel a hasznos és hamarosan nélkülözhetetlen szakterülettel. Számítástechnikai előismeretek nem szükségesek. Minden résztvevő szakkönyvet és CD lemezt kap, s lehetőség nyílik az önálló gyakorlásra is.

Az érdeklődők bővebb információt a (06-1) 206-0683 telefonszámon kaphatnak Szegner Erzsébettől.

Jelentkezési határidő: 1997. május 15. (csütörtök)

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://omk.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu

***

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:

OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.

Nyiri Lajos, az OMFB Ügyvezeto Elnöke válaszolt

az EU-INFO Hírlevél kérdéseire

lVéleménye szerint az EU-val történő intenzívebb együttműködés elsősorban mely területeken és milyen mértékű segítséget nyújthat fejlődésünk részére?

lAz európai integráció meghatározó eleme a magyar gazdaság modernizációs folyamatának, hiszen egyszerre jelent globalizációs lehetőséget, felzárkózási esélyt, egyben új értékrendet is. A magyar gazdaság előtt nem csupán új piaci lehetőségek nyílnak meg, hanem szabadabbá válnak a gazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen tőke- és technológiai transzfer csatornái is, intenzívebbé és szervesebbé válhat a már egyébként jelentős múlttal és kiemelkedő eredményekkel bíró magyar kutató-fejlesztői közösség kapcsolata az EU innovációs közösségeivel.

Új lehetőségeket jelent a csak az EU-tagországok számára hozzáférhető ún. strukturális alapok megnyílása is. Ezeknek az alapoknak a programjai olyan mechanizmusok, eszközök átvételét jelenthetik, amelyek gazdaságfejlesztési törekvéseink infrastruktúrájának megteremtését szolgálhatják.

A magyar gazdaság európai integrációs feltételeinek megteremtése innovációpolitikánk prioritása, hiszen az európai integrációra való felkészülés folyamatában az aktív magyar integrálódás feltétele a tudásintenzív tevékenységek szerepének fokozása, a társadalom - és ennek feltételeként a gazdaság - innovációs képességének javítása. Gazdaságpolitikánkban a modernizációs program stratégiai elemévé kell ezért tennünk az oktatást, a képzést, a tudás megszerzését, valamint a kutatás és a műszaki fejlesztés ösztönzését, támogatását. Csak úgy tudjuk az európai integrációban rejlő lehetőségeket kihasználni, ha innovációs képességeinket magunk is javítjuk, belső eroforrásainkat - az emberi tényezőt, a tudást, szellemi kapacitásainkat, az ország meglévő innovációs erőforrásait - ennek a célnak a szolgálatába állítjuk. Csak egy versenyképes Magyarország tud szervesen az EU-ba integrálódni!

l Kérjük, vázolja, hogy az OMFB milyen módon segíti európai integrációnk megvalósítását és az EU kutatás-fejlesztési programjaiban való hazai részvételt.

lAz OMFB kezdettől fogva, már az 1991. decemberében megkötött Társulási Megállapodás előkészítési szakaszában intenzíven bekapcsolódott abba a gazdaságdiplomáciai munkába, ami egyrészt fokozatosan megteremtette a feltételeit annak, hogy a magyar kutatás-fejlesztési műhelyek, kutatók bekapcsolódhassanak az EU programjaiba, másrészt folyamatos párbeszéd alakulhasson ki az Európai Bizottság kutatás-fejlesztéssel, innovációpolitikával foglalkozó szakembereivel.

Miután Magyarország hivatalosan is benyújtotta az EU-nak felvételi kérelmét és intenzívebbé vált mind politikai, mind szakmai értelemben a tagságra történő felkészülés, belátható közelségbe került a csatlakozás konkrét lépéseire vonatkozó tárgyalások megkezdése. A korábbi együttműködés az 1995-ben megindult, ún. "strukturált párbeszéd" rendszerében új elemmel gazdagodott, s ennek keretében vehettem részt Magyarország képviseletében a tudomány és technológiapolitikai kérdésekkel foglalkozó miniszteri üléseken, ahol a gyakorlati együttműködések javítását szolgáló magyar törekvések, javaslatok pozitív fogadtatásra leltek.

Az OMFB - az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság keretében, mint a tudományos és technológiai ügyek fő kormányzati felelőse - aktívan kapcsolódott be abba a hatalmas jogharmonizációs munkába is, amit a magyar kormánynak a tagsági tárgyalásokra való felkészülés érdekében el kell végeznie: e munka keretében az OMFB az irányítója a teljes kutatás-fejlesztési kérdéseket felölelő joganyag-rész feldolgozásának.

Magyarország nemzetközi vonzerejének, EU csatlakozásának és máig megőrzött erős regionális szerepének egyik alapvető pillére a meglévő tudásbázis és a műszaki kultúra színvonala. Az OMFB ezért elsőrendű prioritásként kezeli az EU K+F programjaiba való bekapcsolódás elősegítésének kérdését. A nemzetközi tudomány és technológia-orientált kapcsolatok erősítése, a nemzetközi munkamegosztásban való aktív részvétel feltételeinek javítása, az EU integrációs folyamat támogatása a tudományos és a technológiai jellegű együttműködési elemeken keresztül, illetve az EU saját K+F programjaiban, valamint más sokoldalú programokban (COST, EUREKA, NATO, CERN stb.), a kétoldalú kooperációkban való minél szélesebb körű magyar részvétel elősegítése nemzetközi együttműködési kapcsolatrendszerünk kiemelt feladatait képezik.

A növekvő számú projekt-szintű kapcsolódás révén a magyar kutatói, fejlesztői társadalom elérte az EU-ismeret, tapasztalat kritikus tömegét, bizonyította együttmuködési képességét és hajlandóságát, igazolta az EU szakemberei számára is, hogy érett a magasabb szintű kooperációra.

A kormányzati támogatás egyik fő formája - mindenekelőtt az OMFB részéről - elsősorban a tájékoztatás, illetve diplomáciai csatornákon keresztül a nemzetközi kormányközi kapcsolatok során a magyar pozíció erősítése.

Mindemellett pályázati rendszereinkben prioritásként értékeljük, ha a beadott projektek nemzetközi, elsősorban európai együttműködéshez kapcsolódnak, s külön pályázati rendszert indítottunk a magyar kutató-fejlesztő műhelyeknek az EU 4. kutatási, technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramjába való bekapcsolódásának ösztönzése, támogatása érdekében. Az I. aktivitási területén 1995-98 között rendszeresen kiírásra kerülő EU-pályázatokhoz illeszkedő OMFB pályázati kiírás első ízben egy évvel ezelőtt jelent meg, s az eddig rendelkezésre bocsátott 300 millió forintos keretből 21 szerződést kötöttünk meg 150,7 millió forint értékben.

Megkezdtük a felkészülést az EU 5. KTF keretprogramjára is. Az EU felkérésére véleményt nyilvánítottunk ennek tartalmi kérdéseivel kapcsolatban, ugyanakkor belső stratégiát dolgozunk ki, hogyan lehetne minél eredményesebben bekapcsolódnunk ebbe a programba, tekintettel arra, hogy várható EU tagságunk realizálása az 5. Keretprogram futamidejére fog esni.

Ahhoz, hogy a magyar kutatók eredményesen pályázhassanak a KTF Keretprogramban, széleskörű információs háttérre van szükség. Nemzetközi Hírlevelünkön, különféle célrendezvényeken, az OMFB Internet honlapján rendszeresen hírt adunk az EU K+F programjairól, de közvetlen, személyes megkeresések útján is mozgósítani próbálunk a magyar részvétel érdekében. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ez nem kizárólag állami feladat, az információáramlásban, partnerközvetítésben egyre több intézmény bekapcsolódása várható.

l Mi a személyes elvárása a most létrejött Magyarországi Innovációközvetítő Központ működésével kapcsolatban?

lAz OMFB fontosnak tartotta és üdvözölte, amikor az EU az INCO-COPERNICUS pályázata keretében 1995. végén pályázatot hirdetett az EU tagországaiban már jól bevált Innovációközvetítő Központ intézményi forma meghonosítására a társult kelet- közép-európai országokban.

Külön örömünkre szolgált, hogy az EU pályázatát az OMIKK vezette konzorcium egy igen színvonalas pályázat benyújtásával nyerte meg, s a szerződéskötések után ez év elejétol megindulhatott a munka.

Az OMFB célja a magyar vállalkozói kör, a kutatói-fejlesztői közösségek nemzetközi kapcsolatainak segítése, fejlesztése. Az OMFB e fontos munkában számít arra, hogy a Magyarországi Innovációközvetítő Központ (az EU-MIK) az EU kutatás-fejlesztési programjaival kapcsolatos információk terítésében, partnerközvetítésében, az együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadásban segítségére lesz az OMFB-nek és nagyrészt át is veszi az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokat.

Míg államigazgatási helyzetünkből kifolyólag felelősek vagyunk az EU-val folytatandó K+F kapcsolatokért, a kormányzati fórumok tartalmi működtetéséért, a program-menedzsment bizottságokban pedig mi biztosítjuk a részvételt. Az információterítésben, az EU lehetőségek megismertetésében, a programok népszerűsítésében, a speciális EU kommunikációs és pályázati "kultúra" terjesztésében számítunk az EU-MIK-re, hiszen az OMIKK és a konzorcium többi tagjának felkészült szakembergárdája magas színvonalon el tudja látni ezt a feladatot, amelyet ráadásul az indulás első két évében az EU finanszíroz. Az is biztosítéka az eredményes munkának, hogy az EU a holland SENTER keretében működő EG Liaison irodát bízta meg az EU-MIK szakmai felkészítésének feladataival.

Aktív tevékenységet várunk az EU-MIK-tól, s ehhez az OMFB minden szükséges információt, segítséget kész megadni, hogy az EU-MIK munkáját eredményesen végezhesse a közös érdek, a magyar K+F közösségnek az EU kutatási és technológiai fejlesztési programjaiba - de mondhatnám úgy is: az EU innovációs közösségi életébe - való fokozott bekapcsolása érdekében.

Sok sikert kívánok ehhez!


EU JOGSZABÁLYOK A FÓKUSZBAN

Hazai jogalkotásunkat egyre nagyobb mértékben áthatják az Európai
Unió hatályos jogi normái. Számos gazdálkodó szervezetnek és
intézménynek már ma is figyelemmel kell lennie a tevékenységével
összefüggő európai jogra. Ennek a napról-napra erősebben jelentkező
igénynek kíván eleget tenni az

OMIKK EU-INFO Szolgálata,

amikor vállalja azt, hogy

* megadott szakszempontok szerint figyelemmel kíséri az Európai Unió jogalkotását;

* jelzést, tájékoztatást ad különféle szakterületeken hozott új jogszabályokról és

* hatályos EU jogszabályok módosításáról;

* konzultációs lehetoséget biztosít, továbbá

* fordítást készíttet, ill. másolatot szolgáltat a keresett dokumentumokról.


További információ:

OMIKK EU-INFO Szolgálat
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138 4803, Fax: 138 2232

E-mail: stubnya@omk.omikk.hu, vagy nyerges@omk.omikk.hu