Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 8. szám · / · Figyelő

Cs. Szabó László: Officina-könyvtár
Platon: A Lakoma, fordította és bevezette Telegdi Zsigmond; Columbus Útinaplója, fordította és sajtó alá rendezte Szerb Antal; Saint-Simon: XIV. Lajos udvara, a szemelvényeket fordította és bevezette Juhász Vilmos; Petőfi Sándor: Úti Rajzok és Úti Levelek, sajtó alá rendezte Kenyeres Imre.

Officina könyvtár címen, keménypapír kötésben, négy-öt ív terjedelemben új könyvsorozat indult. A köntös igazán csinos, bár a papírkötésnek nem jósolok hosszú jövőt. A tartalom eddig: a világirodalom. Két bevált külföldi példa jár a sorozat előtt: az Insel Bücherei s a Zodiac Books. Hasonló sikert érdemel. Az első négy kötettől el lehetünk ragadtatva.

Platon Lakomája új fordításban jelenik meg. Bírálata nem ránk tartozik, hanem a megszentelt szöveg valamelyik tudományos őrére. Columbus kalandosan fennmaradt útinaplójából Szerb Antal választott ki és fordított (nem derül ki, milyen nyelvből) kalandos részeket; bevezetője az irónia remeke. A Saint-Simon szemelvény Juhász Vilmos jó arányérzékét dícséri, tanulmánynak beillő előszava s fordítása egyaránt kitűnő. Petőfi úti rajzainak és úti leveleinek kiadása mindig kiadói érdem (s jó üzlet).

Kifogásolták, hogy a sorozat nem áll elég közel az élethez. Hogy a kiadó fejét végképp összezavarjam, én egyenesen lebeszélem erről. Minden valamirevaló műveltséget szeszélyes, érdektelen olvasással szerzünk. A világ különben is attól koldul, hogy műveltségünk demokratikus sznobsággal végképp a hervadó pillanathoz szegődött. S vajjon Saint-Simonnal eltávolodunk-e egyáltalában az élettől? Dehogy távolodunk. A herceg úr akaratlanul rávezet, hogy az idő múlik s a világraszóló majomszínház marad a régi.