Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 4. szám · / · Figyelő · / · Rejtelmes irodalom · / · Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle

Farkas Zoltán: Képzőművészeti szemle
Könyv Rippl-Rónairól

Végre megjelent egy kísérlet Rippl-Rónai József művészetének részletes összefoglaló méltatására. Sajnos, nem sok örömünk tellett benne. Pewny Denise próbálkozott ezzel a nehéz feladattal. Ellentétben fiatal szerzők megszokott állásfoglalásával, akik a doktori értekezésük tárgyává választott művészbe belészeretnek és így túlozzák jelentőségét, ez a szerző az első pillanattól kezdve az utolsóig szigorú kételkedés álláspontjáról elemzi Rippl-Rónai művészetét. Európai értékét éppen úgy leszállítni törekszik, mint magyar jelentőségét. Egyáltalában nincsen azon az állásponton, hogy a Szinyeire következő magyar festészetnek Rippl egyik legragyogóbb jelensége volt. Felhasználja az irodalmat, de abból is előszeretettel inkább csak a kifogásokat böngészi össze.

Nem óhajtunk részletesen perbe szállni állításaival, oldalakat töltene meg az elhamarkodott ítéleteivel való vitatkozás. De összefoghatóan meg kell jegyeznünk, hogy ha kétségtelen szorgalma ugyanekkora hozzáértéssel és átérzéssel párosult volna, másképpen írta volna meg ezt a művét, mely tudományos színezetű vizsgálódás köntösében egy régen meghaladott, igazságtalan álláspontot próbál újra érvényre juttatni.