Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 4. szám

Bárdosi Németh János: Mit mutatnál?

Mit mutatnál, ha kérdenék honod?
Az arab mutat egy vad homokot.
A brit hajókat, óceánt mutat.
A svájci havas, erdei utat.

Bősz sorokban marsolna a német,
ahogy ma egyetlen nép se lépked.
Az orosz dicsérné forradalmát.
S forró táncát mutatná a dalmát.

De mit mutatsz te, árva magyar föld,
ha az idegen halkan rád köszönt,
s én mit mutatnék neki boldogan,
egy pillanatra, mig a gyors rohan?

Botjára dőlve tán egy bús kanászt?
Nem értené a mardosó parázst.
A tájak lelkét, tanyát, pocsolyát,
ahogy vizén a libák usznak át?

Szegénység, puszta másutt is akad,
s hogy mégis, mégis ezt érzed magad,
magyar bánat az, egyetlen, örök,
amiért én is holtig pörölök.

És holtig pörölt ezer temető,
ahol a dudva és a repce nő,
s árnyába némán álmodik a hant,
ölébe fogva annyi hontalant.