Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 3. szám · / · Őrjárat

Nagypál István: Magyar stílus

«Mi szeretnők a magyar lelkiismeret harangját előre meghúzni, félreverni,... de főkép összeharangozni a magyar sokcélúság lábait az Ünnep felé vezető útra.»

«A Nyugat ma holt-ága a magyar tavaszodó világnak, dacára az árvizes kitűnő fiatal írók beleömléseinek.»

«A magyar lángész a meg nem felelő Mederben, melyet nem ő ásott, nem ő dirigál, a szebb magyar jövővel ellenkező célt szolgálhat.»

«Meg kell kiáltanunk a Medret!»

«Megkérdezhetné magát minden író: mit céloz az a Meder... amelynek partjai közé folyatja legszebb álmainak energiáját?!»

(Mécs László - Vigilia, 1941. 1. sz.)

(Mikor ezeket olvassa, Freud bizonyára kezét dörzsöli örömében odafönn.)