Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 3. szám · / · Figyelő · / · Keresztury Dezső: Két északi regény

Keresztury Dezső: Két északi regény
IV.

Hans Friedrich Blunckot, «A nagy út» (Die grosse Fahrt) szerzőjét is népe mai irodalmának vezéregyéniségei közé sorolják. Ezt a művét egy sor történelmi regény után írta meg, amelyekben a németség legősibb korszakait dolgozta fel, az «Urväter-Saga» című trilógiában a történelemelőtti időket, a «Werdendes Volk» című ugyancsak háromrészes munkában a délnémet törzsek kifejlődésének s néppé alakulásának korát. Ezeket a műveket úgy tartja számon a német kritika, mint «büszke és világos feleleteket azokra az égető kérdésekre, amelyeket a német nép multjához intéz» s legfőbb értéküket abban látja, hogy a mult példáin a mai problémák megoldását kívánják megmutatni. S ha az említett két trilógia a világháború utáni Németország belső fejlődésének történelmi párját kereste, Blunck legutóbbi két műve a «Die grosse Fahrt» és a «König Geiserich», a német expanzió, a világhódító vágy és vállalkozás egy-egy történelmi példáját idézi fel. «A nagy út» főhőse Diderik Pining, az a német származású nagy hajós, aki hirhedt és rettegett kalózkapitányból lett Izland kormányzójává s újraépítőjévé, aki tengeri útjai egyikén eljutott a legendás Vinland földjére s aztán egész életét arra tette fel, hogy azt német és skandináv telepesekkel benépesítse s akit végül, a várvavárt indulás pillanatában ütött le a vak végzet. A regény főcselekményét természetesen Blunck is színes és sokrétű kultúrképbe ágyazza be, személyes sorsok fonalaival, politikai cselszövések s világhatalmi mérkőzések motivumaival szövi át. Ő is a «saga»-stílus egyik képviselője, de meg kell mondani, színtelenebb s erőtlenebb képviselője, mint Kamban. A könyvben túl sok a történelmi regényekből jólismert klisé, meseszövése túlságosan is átlátszó és célzatos, balladás hangjában túl sok a fölényes stiliszta tudatossága. Sajnos, Balogh Barna nem éppen költői, helyenként egyenesen pongyola fordítása az eredeti sok stílusbeli finomságát és árnyalatát el is ejti. A könyv megjelenésének mégis örülnünk kell. A német irodalomban erős és kiterjedt munka folyik s e munka eredményeiről közönségünk elég keveset tud. «A nagy út» az új német irodalom egy jellemző képviselőjével ismerteti meg a magyar olvasókat.