Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 3. szám · / · Figyelő · / · Keresztury Dezső: Két északi regény

Keresztury Dezső: Két északi regény
II.

A két regény, amelyekről szó lesz, Gudmundur Kamban: Észak sárkányai című sajátságos hősi éneke s Friedrich Hans Blunck: A nagy út című történelmi regénye, egyaránt az Amerika felfedezésére s megszerzésére irányuló első kísérletek ködös, bizonytalan világából veszi tárgyát. Köztudomású, hogy Amerikát az európaiak számára Kolumbus Kristóf fedezte ugyan fel, de nem ő volt az első fehér ember, aki először tette lábát a mesék és csodák e roppant földrészére. A részletkérdésekről bizonnyal sokáig fognak még a földrajz és történelem tudósai vitatkozni, annyi azonban bizonyos, hogy a normann hajósok Izland s Grönland felfedezése s meghódítása után eljutottak a messze nyugaton lévő szárazföld partjaira is. A regék és többé kevésbé hiteles feljegyzések ködbevesző világából zordan és hatalmasan elénkbe lép a Grönlandot felfedező Vörös Erik alakja s körülötte egy csoport elmosódó vagy határozottabb körvonalakat mutató árnyék (közöttük a szőlőművelésben járatos Türk, akit a kutatók általában németnek tartanak, de akit egy kutatónk magyarrá minősített át s külön fejezetet szánt neki művében, szólván «a magyar-amerikai kapcsolatokról Kolumbus előtt»). Az új föld felfedezése lehetett egyéni vállalkozókedv eredménye, lehetett a jó- vagy a balsors szeszélyes játéka s lehetett egy nagyarányú politikai akarat s kollektív hódításvágy kifejezője is. A regényíró számára mindenképpen hálás s nagy alkotásra ihlető téma. Az előttünk lévő két mű, amely valami játékos véletlen folyamán alig pár hónapnyi időközben jelent meg magyar nyelven, látszólag hasonló úton indul el. Légkörükben is van valami hasonlóság s alakjaik egymás távoli rokonai is lehetnének. Formájukra, előadásmódjukra, céljukra nézve azonban mégis lényegesen különböznek egymástól.