Nyugat · / · 1941 · / · 1941. 3. szám · / · Disputa · / · Bóka László: Justh Zsigmond naplója

Bóka László: Válasz a válaszra

1. Mióta gáncs a bírálat? Miért kell ahhoz rosszindulat, sőt rossz «érzelem», hogy valaki egy könyv olvasása után ne legyen úgy megnyugodva, mint a könyv kiadója? Ennyire elszokott volna Csécsy Imre a véleményszabadság friss levegőjétől? Hol vádolok én a sorok közt? Hiszen nyiltan idéztem Csécsy szavait fordítói eljárásukról. Miért tagadja az összeállítás célzatosságát, hiszen célzatosság nélkül, tudomásom szerint, még nem adtak ki könyvet. Okvetlen szükséges egy magános ember véleménye mögött bujtó, kárörvendő, álnok barátok csoportját keresni?

2. Miért gyanúsít azzal Csécsy, hogy nem olvastam előszavát? Az a tény, hogy a kötetet Croce állította össze, nem változtat azon a tényen, hogy a kötet kevesebbnek mutatja e nagy tudóst nagyságánál.

3. Az is amolyan ad hominem argumentálás, hogy Babits hogyan fordította Kantot. (Én példának idéztem Dante-fordítását s nem tekintélyi érvnek.) Sajnos ehhez nincs is és nem is lehet megjegyzésem, nem tudom megítélni Babits eljárását, mert nem tudok németül...