Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: Képzőművészet

Farkas Zoltán: Képzőművészet
Népipari kiállítás.

Az Országos Magyar Bokréta Szövetség a Nemzeti Szalónban népipari kiállítást rendezett. Az összes termeket sűrűn megtöltötte szőttesekkel, hímzésekkel, csipkékkel, cserepekkel. A kiállított tárgyak mai termékek és megvásárolhatók. A legszebbek azok, amelyek az egykori formaérzésből keletkezett régi mintákat utánozzák. Jóval kevésbbé értékesek azok, amelyek továbbfejlesztést mutatnak. Ennek tünetei több forrásból erednek. Egyrészt nem a népből származó, de magukat formavilágába beélni iparkodó iparművészektől, másrészt a nép mai formaérzékéből. Legyünk elfogulatlanok: egyik törekvés sem áll a régi népművészet magaslatán. Mai falusi népünk elzárkózott különállását napról-napra mindikább elveszti. Az élet szükségességei levettetik vele ruháját, a gyáripar olcsósága kiszorítja a népipari termékeket, és ami a legfontosabb: a város ízlése, a divat mindinkább hatalmába keríti a falut. A falusi ember a városi ipar formáinak hatása alá kerül, zárt és megkötött formaízlése felbomlik.

Természetes és vissza nem szorítható folyamat ez. Ott, ahol a földekre kerékpáron sietnek ki a dolgozók, szobáikba villanyvilágítást vezettetnek be, ahol a falusi szatócsnál végszámra kínálkozik a gyáripar tarkabarka nyomott szövete, ott, ahol az állatok mellett mind nagyobb szerepet játszik erőforrásként a gép, a hétköznapból kivész az egykori népművészeti formaérzék. Megmaradhat a réginek ismétlése, ünneplő alkalmakra való felhasználása, vagy mint kereseti lehetőség is, de új formateremtő erő nem tud kifejlődni, elsatnyul. Ami újjal próbálkozik, abban nincsen sok köszönet. Hasonlítsunk össze egy mai és egy régi cserépkorsót.

A régi formákat pedig mai életviszonyok használati tárgyaira ráerőltetni nem lehet. Más szükségletekből, más életérzésből, más kor lelkéből fakadtak. Aminthogy éppen ezért igen csekély gyakorlati eredménnyel járt eddig a városi lakosság ruhájának megmagyarosítására irányuló minden törekvés is.