Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 9. szám · / · FIGYELŐ

Rónay György: A barokk Róma szentje
Frideczky József könyve - Szent István Társulat

A cím tanulmányt ígér s a könyv: regény, - Kalazanti Szent Józsefnek, a piaristák alapítójának életregénye. Írója jegyzeteket és «források jegyzékét» csatolt hozzá, rendkívül alapos és sokrétű bibliográfiát. Ha tanulmányt ír, tiszta stílusával és széleskörű tudásával bizonyára szerencsés, nagyvonalú történeti esszét rajzol, megfelelő lélektani és teológiai tudással festi meg hőse képét, pályáját s ábrázolja mögötte a kort. Ez lett volna a szebbik föladat. Regénnyé mosni szét e tiszteletreméltó erudiciót - kétséges vállalkozás attól, aki inkább tudós, mint író s akinek több a tehetsége a színes mozaikhoz, mint az egész anyag erőteljes, irodalmi szempontú összefogásához. A regény csak ott válik nemesebb értelemben izgalmassá, ahol az elbeszélést áttöri a történeti esszé anyaga. Derék szándéka ellenére sem több annál, amit az alcím mond: képek sorozata Kalazanti Szent József életéből és korából. A tudomány nyerhetett volna művével, - az irodalom nem nyert, csak gyarapodott. Aki elolvassa, sokat megtud a szentről és koráról, de irodalmi szándékkal készült műhöz ez nem elég. Mindvégig ifjúsági íze van; az viszont kétségtelen, hogy sokkal jobb, mint a hasonló magyar művek: szépírói képességekkel is rendelkező tudós, nem pedig törekvő dilettáns alkotása.