Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

Gelléri Andor Endre: "Esti tűz“ c. könyve januárban jelenik meg. Megrendelhető a szerzőnél: Budapest, Beszterce-u. 25. Előfizetési ára 1.60 P.