Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 10. szám · / · CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ALDOUS HUXLEY

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: ALDOUS HUXLEY
4.

Ez a változás egymaga megéri, hogy betartsuk a mű keletkezési sorrendjét. Huxley ma mindössze negyvenhárom éves, de több, mint harminc kötetet irt. A haldokló Proust már tud róla, harminc éves korában eléri a világhír s ami ennél is több: a francia kritika főhajtása.

Crome Yellow (Krómsárga) az első korszak első regénye, Limbo (Lomtár) és Mortal Coils (Zajló Élet) az első novellagyüjteményei. [*] Ben Jonson álarcos játékain, Verlaine gáláns ünnepein vagyunk, csak a szereplők rothadtabbak. E rothadás második regényében, az Antic Hay-ban [*] már orrfacsaró. Huxley itt árulja el magát először, a pásztorjáték már egy méltóság nélküli szánalmas haláltánchoz hasonlít s nyilvánvaló, hogy az író akaratából. Those Barren Leaves (Ezek a Meddő Lelek), Little Mexican (Mexikói Kalap) és Two or Three Graces [*] - egy regény és két novelláskönyv - a huszas évek derekán gyorsan népszerűsítik az írók és sznobok közt. Hősei - ha ugyan «hősök» ezek a nagyvilági félemberek - ebben az időben vígasztalan erotikában kergetőznek a nők biológiai szörnyek, hímfaló nősténypókok, a férfiak az élet műkedvelői. Mind intellektusok, a szerző szédületes műveltségét utánozzák. És mint minden jó utánzó, megmagyarázhatatlanul nevetségesek. Egy nagy világban élünk, nincs benne semmi ferdítés s mégis a világ karikatúrája. Csak a táj enyhíti ezt a színjátékot, az édes olasz táj, amelynek Huxley - régi angol hagyomány nyomán - felejthetetlen lapokat szentel. Ezeken az írásokon látszik legjobban latin műveltsége, nagy formaérzéke, eleganciája.

Along the Road (Útmentén) és a föld körül megforduló Jesting Pilate (Pilátus Tréfál) az első évek útikönyvei, Proper Studies (Illedelmes Tanulmányok) az esszékötete. Huxley nagy utazó volt, előbb Európában, aztán a tengerentúl s földkörüli «riport»jával fölülmúlta valamennyi kortársát, Morandot is.

E fiatalkori munkák után kellett eldőlnie a nagyságnak. Point counter Point [*] a felelet rá. A szellemes mutatványok után megjelenik az angol nagyregény, győz a szigeti hagyomány. Ez a remek mű Huxley összes eddigi ismert írói erényeit összegezi, de idősebb írótársa és barátja: D. H. Lawrence kulcsalakján keresztül már a mai civilizációból megmenekült emberért vívott belső küzdelmét is elárulja. Do, what you will (Tégy a Kedved Szerint), második jelentős esszégyűjteménye még jobban jelzi a készülő változást. Csömörig lakott a mindent-tudással, a kifordítható igazságokkal, az elmejátékkal. Még a régi gyakorlat rabja, de a káprázat fáraszt, az ifjúság elpártolt tőle.

 

[*] E kötet első elbeszélése, Gioconda Smile, a Nyugat Angol Dekameronjában jelent meg. «A Gioconda-mosoly» címen. E sorok írója fordította.

[*] «Légnadrág és Társai». Ford.: Bálint György

[*] «Két vagy Három Grácia». Ford.: Hevesi András

[*] «A végzet Bábjátékai». Ford.: Tábori Pál