Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Nagy Lajos:

A VÁDLOTT ÉS VÉDŐJE - Sebestyén Ernő dr. könyve

Egy esetet, szakkifejezés szerint jogesetet mond el ez a százoldalas kis könyv. Egy kereskedő ellen «hitelsértés» miatt följelentést tesz az egyik hitelezője s a följelentés nyomán izgalmas küzdelem indul meg, hogy úgy mondjam két szándék, két erőcsoport közt: az egyik minden áron meg akarja büntetni a kereskedőt, a másik - maga a kereskedő, a védője s nyilván kevésbé ható eszmék - el akarja hárítani a vádlottá lefokozott kereskedőről a büntetést. A könyvben leírt történet pontos reprodukálása a valóságos esetnek, elsősorban gyakorlati - tehát ismertető, a szokásos eljárások hibáira rámutató s változtatásokra közvetlenül rábírni akaró - célzattal. Ez a történet mégis drámai erejű s egyes részleteiben szimbólummá emelkedik. Irodalmilag életrekeltve jelenik meg előttünk a vád, a gyanú, a nyomozás, a vádlott, a védő - az igazán, a lélekkel védő - a jogi formalizmus, a paragrafus hogy úgy mondjam «mint olyan», a főtárgyalás s - történetesen - a jószándék bukása.

Az igazságért való küzdelem eszményi, valósággal lírai felfogása, a könnyed ismertetőképesség s néhány értelmező megjegyzés földerítő fénye teszik ezt a kis művet szakkönyvi hasznosságán túl irodalmi olvasmánnyá.