Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 9. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

ZÖLD ÁRVIZ - Balázs Ferenc regénye - Révai

Az erdélyi irodalom az etikai elkötelezettség szellemét leheli csaknem minden megnyilatkozási formájában. Ilyen etikus-aktivista-tanító regény a Zöld árvíz is, amelynek mélységesen rokonszenves írója, Balázs Ferenc, néhány héttel ezelőtt hunyt el, fiatal férfikorban. Amit csak hallottam és olvastam róla, mind arra vall, hogy nagyrahivatott apostoli szellemű ember volt, aki az erdélyi parasztság sorsán szeretett volna segíteni, mélyen, korszakosan. Nem volt jelszavas próféta, hanem gyakorlati, józan, közelről-néző és áldozatos lelkű reformátor, akinek kezenyomán bizonyára sok minden alakulhatott volna bölcsen, hasznosan. Ilyennek mutatja őt a Zöld árvíz is. Nem mondhatom, hogy valami kitűnő regény. Röpte alacsony, sodra gyönge, heve-mélye átlagos. De tiszta nyelven, kedves, folttalan derűvel van megírva, egy-egy lapja példásan szép. És megkap az ember, aki mögötte áll. Az a szelíden kemény, okosan rajongó, eszesen bátor, realista álmodozó, akiben együtt hat mindaz a jó, amit a «háború előtt» és «háború után» fiatal elitje adott és adhat.