Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám · / · A Nyugat hírei

BARTÓK-PLAKETTEK

Ferenczy Béni, Bécsben élő kiváló szobrászművészünk most készült el Bartók Béla két arckép-plakettjével. Mindakettő más-más jellemvonását emeli ki Bartóknak. Az egyikben inkább a vizionárius művészt, a másikban a szeretetreméltó embert örökítette meg Ferenczy, éppen ezért nem hiányozhatik egyik sem a Bartók-rajongók gyüjteményéből. A plaketteket a Nyugat előfizetői egyenként 40 pengőért szerezhetik meg Ferenczy Noéminél (V., Vilmos császár-út 22.)

KELEN LÁSZLÓ «FÉRFIKOR»c. új verseskönyve áprilisban jelenik meg. Előjegyzési ára 2.50 P. Megjelenése után 3 P. Előfizethető a Nyugat kiadóhivatalában vagy a szerzőnél (Nagykálló).

HIBAIGAZÍTÁS. A Nyugat márciusi számában a 185. oldal 9. sora helyesen: egykedvűn nyelve a hűs ananászt; a 218. oldal 3. sorában a «mű elnevezéséből» helyett: a mű ismeréséből, a 4. sorában pedig «hagyott» helyett: kapott. A 219. oldal lábjegyzetében az évszám természetesen nem 1896, hanem 1836.