Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Kardos László:

Földvári Erzsébet Klára: A magyar Béranger-kultusz. Tanulságos, megbízható értekezés. Szerzője szorgalmasan és lelkiismeretesen hordta egybe mindazokat az adatokat, amelyek Béranger magyarországi kultuszával kapcsolatosak, s a kérdés eddigi irodalmára támaszkodva, józan, világos magyarázatát adta annak a furcsaságnak, hogy irodalmunk nagyjai mintegy hét évtizeden keresztül költői lángelmének tiszteltek egy középszerű chanson-írót. A rejtély természetes kulcsa: Béranger aktuális politikai varázsa. - Földvári Erzsébet nem eredeti szellem és íráskészsége sem jelentékeny, de amit vállalt, az becsülettel elvégezte.