Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Szerb Antal:

Dr. Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. A kitűnő erdélyi tudós új könyvében összefoglaló képet igyekszik adni a szabadkőművesség jelentőségéről a magyar szellem felújulási korában. Külön tárgyalja az egyes akkori szabadkőműves centrumok: Bécs, Pest-Buda, a Felvidék és Erdély (Kolozsvár és Szeben) páholyainak életét és hatását, és részletesen foglalkozik azokkal az irodalmi és történelmi jelenségekkel, amelyek a szabadkőművességgel összefüggésben voltak: Martinovics összeesküvésével, Kazinczy és Kármán működésével. Az eddig is ismert forrásokon kívül betekintett a dégi Festetics- és a szebeni Bruckenthal-levéltár anyagába és nem egy érdekes új dokumentumot talált, így egy okmányt, amelyből az látszik kiderülni, hogy Kazinczy nemcsak szabadkőműves, hanem rózsakeresztes is volt. Jancsó maga is hangsúlyozza, hogy műve csak kezdet és inkább csak további kutatások irányának megjelölése; kétségtelen, hogy levéltáraink még nagyon sok, fel nem dolgozott érdekes szabadkőműves anyagot tartalmaznak. Csak amikor azok is napvilágra kerülnek, alkothatunk majd igazán képet a magyarországi szabadkőművesség egykori kulturális jelentőségéről.