Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám

PÁSZTOR BÉLA: HAZAJÁRÓ CIGÁNY

Sötét füst száll a hegy mögül...
S a hegy vörös fokán
Cigány áll. - Árnya hétöles
S mint holté oly sovány.

Vállán a hold, mint macska ül
És ujja alatt bőg, -
Valami régi fájdalom
Rázza a hegedűt.

Csikót lopott és jaj ezért
Huzták egy ágra fel...
Most minden éjjel ő itél
Ős törvényeivel.

Hegedűje: az éjszaka,
Négy huron sír a vád,
Átjárja, mint a holdsugár
A házaknak falát.

Hajamba száll vad, karmosan
Apasztó rémület.
Átdöföm szived bőregér
És megfeszitelek!

Seprő állj őrt a küszöbön,
Itt jár a kerteken!
Az ágakon, ugy leng az árny,
mint megnyult holt tetem.

Iromba felhő suhan el
A temető fölött...
Mostan viszi a holt cigány
Jussát: a lódögöt.

Fölötte hét holló evez
A sápadt Tejuton.
Rabolt csillagok csüggenek
Nagy, csöndes szárnyukon.

S a messziben két jegenye,
Mint csendőrtoll lobog.
Őriznek reménytelenül
Egy rézpénz-csillagot...