Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám

GEREBLYÉS LÁSZLÓ: PANTHA RHEI...

Nézd, szomorún és szürkén hömpölyög a víz!
(nincs több szabadnapunk, elfolyt már mind a tíz)

Rezzen a tükre most is szakadatlanúl!
(rezzen a lelkünk, mint a gyönge-gyáva nyúl!)

Nézd az esőt! Oly ősziesen szemetel!
(és lásd, a lábunk hősiesen menetel!)

Csak egy-két csónak csúszik a vizen tova!
(csak egy-két óra... s jő robot-napok sora!)