Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

Örömmel jelentjük a Nyugat olvasóinak, hogy Schöpflin Aladár, aki eddig mint főmunkatárs vett részt folyóiratunk életében, e számtól kezdve társszerkesztőként támogatja a szerkesztők munkáját. Ugyancsak társszerkesztői szerepet vállalt a folyóiratnál Illyés Gyula is, aki az új írógeneráció törekvéseit fogja a Nyugatnál képviselni.

JANKOVICH FERENC: BARANGOLÓ c. verskötete január végén jelenik meg a Nyugat kiadásában. Ára 2 P 50 fillér. Előjegyezhető a Nyugatnál.