Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 1. szám

FENYŐ LÁSZLÓ: LEVÉL KÖRTVÉLYESRE

Málim, csak azt ne hidd, hogy jódolgomban nem irok
levelet néked, hogy a boldogság az, ami így
feledni hívemet lealjasít,
csak azt ne hidd, hogy nyelvem ottragadt
az örömök fojtott-borának apró tajtékot vető
buggyanásai közt s hogy márványoszlopon
nyugtatni ujjaim festőien:
ez minden gondom és a városligeti
tó fenekére ejtettem ceruzám.

Semmi se változott. - Hat évvel keserűbb arc
néz új útlevelemből vissza rám.

Más a magány, de mégis csak magány.

A lányka, akit magam mellé vettem,
hogy segítsen tűrni és elviselni
a lehetetlent: engem! magamat - :
nálam is gyengébbcsontú és fölöttébb gyermekes.
Éjjel gyakran egy költőnő szemével álmodik:
hol kigyókobakból, hol macskafejből néz reá e szürketüzü rém
s olyankor hozzám menekül, védjem meg álma ellen. -
Jól tudod,
minket se véd meg senki éjszakánktól... és egy-egy lidércünk
elől, méltó hatalmasért, egész Istenig kéne menekülnünk...
Aztán meg hasztalan keresi gyámolát
gyermek a gyermekben... mindkettő ugyanazt
reméli társától... s bár az összebujás
csalóka melegében enyhülést talál
a rokon gyöngeség... szertefárad csalódva.

De hagyjuk ezt. -

Olvasod-é az ifjak verseit?
Mennyi idill, üveghangon sikító táj, kerek panasz,
mennyi különös nevü hal s illatosnak dalolt
hímzett virág. - Ó, hol a szenvedély?
Mutasd meg démonod! - kiáltanám.
Ki beleplántálta a hegedű
fájába a zengzet mesteri lelkét:
démona hajtotta a készitőt is,
hát még azt, aki arccal szinte ráborúl,
mint holtnak vélt gyermekre az anya:
nem tudni, siratja-é, kelti-e
s varázsvesszőként alvajáró
vonója szelni és horzsolni kezdi
a levegőt: démonok harca az!

Démonok harca. - Csupa rossz kisértet
kullog nyomomba napos délben is.
- Hazám! - Európa! - Jövőnk! - Mi lesz?

Mint a hóhér szakavatott
kezében vergődik a nyak,
mielőtt a laza hurok
szorosabbra szalad:
hóhérmarkodba, Kor,
így verdesünk -
a nappal, a nappal a mi
legsápadtabb kisértetünk...

S ne kérdezd, mi fáj még. - Vannak sebek,
miket a lélek úgy hord, változatlanúl,
mint test az anyajegyet.

Isten veled,
csókoltatom az alkonyat beérett illatú
páráit az augusztusvégi Ondova felett.