Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 11. szám · / · Földi Mihály: Új theokrácia felé?

Földi Mihály: Új theokrácia felé?
Előszó és epilógus helyett egy készülő könyvhöz
7.

Én egy súlyosabb kérdést vetek magam ellen.

Ennyi az egész?

Theokrácia! Isten állama! Isten uralma! Hatalmas szó, lenyűgöző elképzelés. Ha valóban komolyan, a ma oly sokfelé hiányzó emberi lelkiismeret teljes képességével mélyedünk el ebben a fogalomban, oly óriásinak kell tartanunk, mint magát a válságot, mely egy múló emberben ezt a koncepciót a hánytorgó tenger partján felvetette. Múló ember? Sóhajnyi válasz, de mégis ez a válasz a kemény kérdésre. E sorsokat valóban csak egy múló ember sóhajtja a világ felé, embertársai felé. Egy hanyatló polgár, aki emberi életének csúcsosodó évein körülnéz... hátranéz... értelmet keres elröppent esztendőiben és rettenve húnyja be szemét, ha a jövő felé fordul és megpillantja benne a mult ismétlődéssel fenyegető értelmetlenségeit. Egy múló ember, egy egyszerű lélek az emberi sors bonyodalmaiban; ma ennyi telik tőle. Ennyi. Ez a sóhaj, ez a kívánság. És az itt következő lapok, melyek két évtizednyi írói munka közben kiszakadtak belőle erről a kérdésről. Erről a kérdésről, mely hatalmas, ezeroldalas kötetet kíván. Vastag könyvet, mely feltárja az Isten-hit és Isten-tudat történelmét. A theokrácia kísérleteit. A császárok és pápák harcát a világi hatalomért, az állami hatalmak kialakítását, az egyházak mai kereteikbe vonulásának folyamatát, az egyházak és államok munkáját az emberiség felemeléséért. És még mi mindenről kellene szólni e szép és nagy könyvnek! A multon kívül a máról, az új theokrácia elképzelhető szervezetéről, az egyházak közös erőfeszítéseiről, a kiürült világi formák megtöltéséről új-régi tartalommal, a csalódott emberi lélek áthevítéséről... tegnapról, máról... és a holnap bizonyosságairól. Tudósnak és prófétának kellene megírnia ezt a nagy munkát... e sorok írója csak felsóhajtott ebben a csontokat aszaló válságban... talán meghallják, talán elgondolkoztat, talán megtermékenyít valakit, egy pár embert ez a bíztató, könyörgő, hívő sóhaj, amely olyan emberből szakadt ki, aki 1914 óta minden nap várja a halált és aki mikor eszmélődni kezdett, más életet várt az emberi világban.

Sistiana, 1935.