Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 19. szám

A NYUGAT HÍREI

Vas István: Őszi rombolás c. verskötete e hó folyamán jelenik meg. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 2 pengő.

Galantai Gyula, az ismert könyvkereskedő «Kálváriám» c. könyve Heltai Jenő előszavával megjelent, képekkel, számozva és dedikálva. Ára 5 pengő. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában.