Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 19. szám · / · FIGYELŐ

Magyar írók sátora

Schöpflin Aladár: AZ IGE A BALATONON.

Írók járták körül a Balatont, most először szervezett csapatban, nem azért, hogy nyaraljanak, hanem hogy ismerkedjenek: ők megismerjék a Balaton táját, vizét, népét és hogy a Balaton népe megismerje őket. Az Írók Gazdasági Egyesülete, szebb nevén IGE első lépése volt ez célja, a magyar irodalom gazdasági helyzetének enyhítése érdekében. A Pakots József tevékeny és találékony vezetése alatt álló fiatal egyesület abból az egyedül helyes felfogásból indult ki, hogy az irodalmon, illetőleg az írók ügyén nem könyöradományokkal vagy más injekciókkal lehet segíteni, hanem az egyedül célravezető eszközzel, a közönség érdeklődésének felélesztésével. Kelleténél messzebb estünk egymástól, írók és olvasók. Az írók megpróbálnak ezen úgy segíteni, hogy házhoz szállítják az irodalmat, elmennek a közönség közé, megismertetik magukat vele, de egyúttal ők is megismerik egy kissé a közönséget. Van ebben valami szimbolikus is, tiltakozás az ellen a közfelfogás ellen, hogy az irodalom luxuscikk, vallomás amellett, hogy az irodalom elsőrendű életszükségleti cikk, amelyet házhoz lehet szállítani, mint a tejet vagy kenyeret. Veszprém, Balatonfüred, Siófok, Keszthely, Héviz közönsége, nem annyira a nyaralók, mint inkább az ottlakók, mert hiszen a fürdőidény szeptemberben már haldoklik, szíves szeretettel fogadták az írókat, meghallgatták a szavukat és talán remélhetjük, felismerték azt a sokat hangoztatott valóságot is, hogy csakugyan van élő, fejlődő, lendületes magyar irodalom, nagy értéke a nemzeti életnek, amelyre büszkék lehetünk. Láthatták azt is, hogy ebben az irodalomban nemcsak az a néhány általánosan ismert név van, hanem vannak fiatalok, újak, kevésbé ismertek is, akikre érdemes figyelni, akik a legsúlyosabb gondokkal küzdve is új meg új értékeit hozzák a magyar szellemnek. Az elszakított területekről való írók jelenléte pedig a magyar irodalom szellemi és erkölcsi egységét bizonyította, a lélek örök szolidaritását, amely nem ismer csak egy impériumot: a szellem impériumát. Az IGE valami olyat kezdett, amit érdemes folytatni és folytatni kell, mert a gondolatok, érdekek, kívánságok mai zürzavarában nagyobb szükség van az irodalom egységesítő erejére, mint valaha.