Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 19. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

H. G.

Olasz Péter S. J.: A serdülő fiú a magyar regényben. (Budapest, Korda R. T. 1932). - A szerző elsősorban pedagógiai célzattal nyúlt érdekes témájához: a kamasz szerepéhez a magyar regényekben. Anyagát lelkiismeretesen, ha nem is a legszerencsésebb módszerrel dolgozta fel. Külsőleges csoportosítással (Diákok; Tanoncok és földmíves ifjak; Csavargók ifjúsága; Történeti regényekben szereplő kamaszok) az egyes munkák tartalmi ismertetését adja, leszűrve belőlük a pszichológiai tanulságokat. Ha ezeket vagy az írói eszközöket, a kamaszábrázolás technikáját veszi alapul és csak igazoló illusztrációként fűzi fel a regényjeleneteket, jobban elmélyedhetett volna. Így értékes nyersanyagot nyújt ezen az eddig vizsgálatlan területen.