Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 19. szám · / · ERDÉLYI JÓZSEF: TIZENKÉT VERS

ERDÉLYI JÓZSEF: TIZENKÉT VERS
SZEMEK

Ki emlékszik a pillanatra,
mikor e tág világra jött? -
Azt mondják hogy se lát, se hall még,
csak épp hogy él az ujszülött,

Ki emlékszik anyja szemére,
mikor meglátta magzatát,
és úgy mosolygott mint a nap,
futó esőpászmákon át?...

Én emlékszem a pillanatra,
mikor világraszült anyám,
anyám szemére amikor
először pillantott reám. -

Igy nézhetett ilyen szivárvány
mosollyal a szülei szem,
így, épp így nézett a szemembe,
mint Te, én szép szerelmesem!

S úgy nézek mély tengerszemedbe,
mint az övébe hajdanán...
Ő téli reggel, szenvedésre,
de te örömre, dalra szültél
egy nyári nap esthajnalán.