Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 7.szám

ERDÉLYI JÓZSEF: ÁLOM SASOKKAL

Sasokkal álmodtam az éjjel:
kalitkába fogott sasok,
aranytollu nagy szárnyasok
egy társukat szakgatták széjjel;
szárnyuk viharában megöltek
egy szelid, ezüsttollu sast,
mely mint ködös tél a tavaszt,
éj a Napot, őrözte őket.

Eltünt a sasfogó kalitka,
végtelenné tágult a tér;
ezüst toll és fekete vér:
maradt csak látomásom titka;
csak egy fehér lap, melyre gyorsan
egy láthatatlan kéz vetett
öldöklő, vádas betüket,
hogy ébren is csak azt olvassam. -

- Áruló! - olvasom fejemre.
- Áruló? - Rebegem a szót,
s tiltakozok, tiltakozok
és arany nap ragyog szemembe,
s arany sasszárnyat bont szivemben
a hit: hogy égi hatalom
akarja, hogy minden dalom
lelkek szabadságáért zengjen...