Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 7.szám

KEPES ÉVA: ÍRÁS A HANGRÓL

(A szobában nagy összevisszaság. Vérfoltok a padlón. A hulla az ágyon hever. A gyilkos véres ruhákat dob egy kofferba.)

A Hang: Atyámfia Farkas, nem röstelsz ily dolgokat cselekedni?

A gyilkos (felfigyel): Ki beszél hozzám? (Rémülten feléled benne minden, amitől félt gyerekkorában.) Talán az Isten,... a lelkiismeret,... a halott szelleme...

Ki beszél hozzám?

A Hang: A Hang.

A gyilkos: Félek... ki szólott?

A Hang (intenzívebb hangsúllyal): A hang. Nemde látod a szobát és minden bennelévőket és nem rémülsz Tőlük. - Mért csodálkozol hát rajtam?

A gyilkos: Mert téged nem látlak.

A Hang: A szekrénynek pedig nem hallod a hangját. - Hiszen az mindegy. A dolgok lényegben teljesen egyek, csak az öt érzéked öt külön nyílás a fekete falon.

A gyilkos (szükölve összegörnyed, mint a kutya, ha a gazdája hosszan beszél vele, mert ostort sejt a hátratett kezében): Nem értlek... (pánikszerű félelemmel) Oh vétkeztem! büntess meg! csak ne kínozz!

A Hang (szelíd, derült nyugalommal): Én nem akarlak bántani. Én csak kérdeztelek. És ez a kérdés volt a megnyilvánulásom, mint az asztalnak a formája, és mint a fény színe...

A gyilkos (üres nézéssel maga elé bámul): Igen... ez a lelkiismeret... mégis igaz hát, amit prédikáltak...

A Hang (kétségbeesett meggyőzni akarással): Nem igaz! (megtörten) Inkább nem kérdek többé semmit,... csak ne hidd hogy igaz, (egész halkan) csak ne hidd hogy igaz.