Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám

A Nyugat hírei

Nyugat-matinék. A Nyugat szerkesztősége a folyó évben a Fővárosi Operettszínház-ban havonta egy-egy irodalmi matinét rendez. Az első matiné Költők Délelőttje lesz, amelyet követni fognak az Elbeszélők, Drámaírók, Fiatal Írók, Kritikusok Délelőttje-i.

A Költők Délelőttje január hó 27-én., vasárnap 11 órakor kezdődik. Műsora a következő: Fenyő Miksa bevezető előadása, Babits Mihály, Füst Milán Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Szép Ernő és Tóth Árpád vallomásai és vers-előadásai.

A Nyugat előfizetőinek azt a rendkívüli kedvezményt nyújtjuk, hogy a matinékra egy-egy félárú jegyet válthatnak a Nyugat kiadóhivatalában.

-

Hevesy Iván 1924 január 23-án szerdán du. 6 órakor kezdi meg a Mentor könyvkereskedés olvasójában (Andrássy út 17.) művészettörténeti szemináriumát, amelyben érdekes módszerrel, parallel végigvezetéssel mutatja be az árja kultúra három hullámvonalát, az antik és a keresztény művészet evolúciós szakaszait az archaikus görög illetve ókeresztény művészettől a hellenisztikus, illetve modern impresszionizmusig.