Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
34.

München, december 8. délután 7 óra 856.

Méltóságos Gróf Úr!

Excellenciás Uram!

A grófné ő Excellenciája megbízásából a következőkről van szerencsém tudósítani Excellenciádat.

Az orvos az ide zárt bulletint küldi Excellenciádnak. Tamás gróf állapota, mit ebből kitűnik, még mindig súlyos, de a legjobb reményekkel biztató. Bátran várhatjuk a betegség legjobb kimenetelét, azonban az ilyen betegségeknek megvan a maguk folyamata s míg az bevégződik, beletelik 6-8 nap. Ez ideig határozott jobbra fordulást nem lehet várni. Ez ideig elég a betegség normális folyamata s hála istennek ez ellen nem lehet panaszunk.

Tamás gróf iránt egész Münchenben nagy a részvét. Gróf Viereggné kétszer küldött ma a grófnéhoz s felajánlotta minden szolgálatát. Hasonlót tett gr. Hartigné is, az osztrák követ neje. Gr. Buttlerék s mások is hasonlót tesznek. Gr. Mikes Benedek fáradhatatlan gondjaink és bajainkat megosztani.

Moskowitz urat holnap várjuk.

Mély tisztelettel Excellenciádnak

alázatos szolgája

Gyulai Pál