Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
33.

München, december 3. esti 6 órakor 856.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás Asszonyom!

A tegnapi éjt Tamás gróf nagyon nyugtalanul töltötte, láza volt s egész testében bényadtnak (sic) gyengének érezte magát. Az orvos, aki betegségét egész tegnap estig puszta Wechselfiebernek tartotta, ma reggel úgy nyilatkozott, hogy minden jelenség tífuszra mutat. Ez értelemben telegrafírozott is Excellenciádnak.

Délben megbeszéltem gr. Mikessel a dolgot, jónak láttuk a másik híres homeopatha orvost is megkérdezni. Mikes tüstént látogatást is tett dr. Puchnernél, ki Schlossernek jó barátja. Este 5 órakor mindkét orvos megjelent. Hosszasan tanácskoztak, újra a ma reggel adott orvosságot rendelték s még hogy folytassuk a jeges Umschlagot és a szobaszellőztetést jól fűtéssel egybekötve. A tífusz természetesen mindig nehéz betegség, de az orvosok nagy veszélytől nem tartanak. Egyébiránt a betegség csak most fejlődik igazában. Holnap határozottabb tudósítást küldhetünk.

Engem a gond és virrasztás kissé kimerített. Szerencsém van a háziasszonnyal, aki segítségemre van és gr. Mikessel, aki megosztja gondjaimat. Excellenciád legjobban tudja, hogy az anyát senki sem pótolja s aggályát midőn fia terhes betegségben szenved, senki sem enyhítheti. Azért, ha Excellenciád egészségi állapota engedi, méltóztassék mielőbb ide jönni. Bizonyára ez mind Excellenciádnak megnyugvást szerez, mind Tamás grófnak vigaszt.

Én bízok Istenben s hiszem, hogy a betegség veszélyét szerencsésen átküzdjük. Csókolva kezeit

alázatos szolgája

Gyula Pál