Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
32.

München, december 2. 856. 6 órakor.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás Asszonyom!

Van szerencsém folytatni tudósításaimat s fájdalommal jelentem, hogy tegnapi reményeim fuccsba mentek.

Tamás grófnak tegnap nyugtalan éjszakája volt, csak reggel felé aludt el s ma délben meglehetős erős láza volt. Az orvos úgy nyilatkozott, hogy a betegség teljes fejlődésnek indul s nem egyéb mint Wechselfieber és így semmi veszélytől sem tarthatunk. Még holnapig várok s akkor telegrafírozni fogok. Holnap egyszersmind az orvossal is iratok levelet.

Tamás gróf ezerszer csókolja Excellenciátokat s ágyából a következőket mondja tollamba:

"Mossner lakása Behrenstrasse Nr. 51. Nem hiszem, hogy Berlinben 5-6 hét előtt pénz volna szerezhető és tanácsolom, hogy legalább most jobb a hipothekabanknál maradni s nem engedni telni az időt remények miatt."

Csókolva Excellenciád kezeit mély tisztelettel

alázatos szolgája

Gyula Pál