Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
31.

München, december 1. 6 órakor 856.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás Asszonyom!

Van szerencsém folytatni tudósításaimat.

Tamás grófnak tegnap éjjele nyugodtabb volt, mint a tegnapelőtti, habár nem is volt egészen nyugtalan (sic). Lázas felhevülés nem jelentkezett, hanem igen bizonyos csekély főfájás némi álmatlanság mellett. Csak reggel négy óra felé aludt el.

Az orvos mind ma reggel mind ma délután úgy nyilatkozott, hogy még most kevésbé félthetni bárminemű lázas betegségtől, mint azelőtt. Új gyógyszert rendelt és megengedte, hogy paradicsom mártást és rizst ehessék. Azonban keveset evett, étvágya nincs még. Köhögése mindinkább múlik, egy negyedóra alatt két-háromszor köhög. Egész nap vidáman beszélgetett, sőt olvasni is akar, bár az orvos tiltja.

Tamás gróf ezerszer öleli Excellenciátokat és Feri grófot s kéri mindnyájukat, hogy írjanak neki, mert négy nap óta egyetlen levelet sem kapott.

Csókolva Excellenciád kezeit mély tisztelettel

alázatos szolgája

Gyulai Pál.