Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
29.

München, november 29. este 7 órakor 856.

Méltóságos Grófné!

Excellenciás Asszonyom!

Van szerencsém tovább folytatni tegnap félbe szakított tudósításomat.

Tamás gróf este 8 óra után izzadni kezdett, mi tartott kétszeri ingváltoztatás közt egész éjfélig. Erre könnyebbülést érzett és 1 óra után elaludt. Reggel az orvos eljött, hosszasan megvizsgálta és kikérdezte, új gyógyszert rendelt s meghagyta, hogy levesnél egyebet ne egyék. Szobámba hívtam az orvost és kértem, hogy őszintén mondja meg nekem a betegség állását, mert semmit sem akarok eltitkolni a szülőktől. Ő úgy nyilatkozott, hogy még semmi bizonyosat nem mondhat, veszély semmi esetre sincs, de egy jelenség oda mutat, mintha Schleimnfiebertől lehetne tartani, de ezt bizonyosan nem állíthatja s vár estig. Este újra eljövén úgy találta, hogy az állapot semmivel nem lett rosszabb, sőt némi indirekt jelenségek oda mutatnak, hogy a Schleimfiebertől már most kevésbé tarthat s ő most csak ennyit telegrafirozhat: Der Zustand des Grafen hat sich nicht verschlimmert. Abends 4 Uhr stellte sich ein wohlthätige Schweiss ein, keine Gefahr. Én e telegrafot, mely Pestre éjjel érkezett volna, nem küldtem el, és holnap minden esetre küldök egy mást, mely a betegség jobbra vagy rosszabbra fordultát alkalmasint határozottabban tartalmazza.

Csókolva kezeit Excellenciádnak

alázatos szolgája

Gyulai Pál.