Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 10. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat folyóirat kiadásában megjelent Babits Mihály Recitativ cimü új verskötete, melyről jövő számunkban tanulmányt irunk. Megjelent Barta Lajos Szerelem cimü darabja, melyről Vigszinházbeli nagy sikere kapcsán irtunk volt s első darabja a Nyugat olcsó (1 kor. 40 f) könyvsorozatának. E héten jő ki másodikul Kaffka Margit Két nyár cimü új novellás könyve.