Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 10. szám · / · FIGYELŐ

ADY ENDRE: "HADAK ÚTJÁN": VERSEK
(Halmágyi Samu kötete)

Halmágyi Samunak a világháború kezdete óta ez már a második verses könyve s már csak azért is becsülnivaló poéta, mert megkönnyíti a kritikusa dolgát. Erdélyi ember, tanár ember, ki bizonyosan verselt volt már diák-korában, de most a természet-tudományoktól a világháború csábította vissza a poézishoz. Kivételesen kritikus fej, látó, szigorú önmagához s nem hiszem, hogy a legnagyobb siker is megengedtetné vele, hogy például Gyóni Gézává tétesse magát. "A tollat - írja - Erdélyünk adta a kezünkbe sokunknak, a mi izgalmunk ebben a nagy időben nagyobb volt, mint az ország bármely más részében lakó magyaroké." Sajnos, levelének csak néhány passzusát idézhetem most, de ez a kevés idézhető passzus is kritika az én kritikám helyett, jó, sőt teljesen az enyém is. "Nem a háború dicsőítése volt célom, hanem a magyarság tetteinek magasztalása és jogainak hangoztatása, nem szeretném, ha vérszag érezne dalaimon." "Egy vágy felé fordul minden versem, a Béke felé, s azokat is, melyekből harciasabb hang csendül, a Halál arcára szántam rózsás takarónak." S azután ama kettős veszedelemről is ír, amely annyiunk magyarságát és emberségét nyugtalanítja, de hinni és hitetni akar mindig. Van a kötetben öt-hat teljes, szabad, szép vers, rossz nincs is benne s különösen kedves s erdélyi, hogy Tinódi Sebestyént juttatja eszünkbe Halmágyi Samu. Ez, ilyen a mai Tinódi, ódonságos, de nyugtalan krónikás, érdemes tudni a kötetéről, ő adta ki Dicsőszentmártonban, ahol tanár s bizonyosan rá kell fizetnie arra, hogy kultúrás ember, félő, jó magyar.