Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 10. szám

ADY ENDRE: IFJÚSÁG BABONÁS HITÉVEL

Szépen és bölcsen (bevalljam?) koldusul
Makacs húzással húzom az életet
S vajon szabad volna-e halnom
És most meghalni szabadna éppen?

Látom a fajtám bárgyúul, emberül
S én ráütöttem és féltem magamat:
Mégis talán hátha külömbnek
Lehet az egy s elszántabb - a soknál

S mégis talán ha nehéz béklyók alatt,
Jó megmondani, amit ma csak lehet:
Magam s fajtám jobban szerettem
Száz hazafias vigadozónál.

Száz tromffal jöhet ez a veszett világ,
Veszhet s nevethet vén szemeim előtt
Ifjúság babonás hitével
Hinni fogok, mégis hinni - bennünk.