Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 10. szám

TÓTH ÁRPÁD: OH, ROMOK!

Hol déli napban vén márvány-romok
Alusznak s álmuk enyhe szenderű,
Ragyognak s fényük enyhe, szent derű
S aranylón felhőz a szelid homok

S aranyhajú aranykisasszonyok
Járják a port, vörös bedekkerű
Finomka misszek, óh a nagyszerű
Romok közt lelkem is elandalog:

Míg itthon testem únt robotját tengem
Elküldöm lelkem: menj, ma légy turista,
Utad dús tájak s drága nők közt lengjen!

Légy már szegénykém enyhe, könnyü, tiszta,
Kacagva szállj a bús tagokba vissza
S gyújts arany lámpást a sötétűlt szemben!