Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 18-19. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat e szeptember 16-án esedékes száma néhány nappal elkésve jelenik meg, olyan okokból, melyek felette állnak annak, hogy kifejttessenek vagy kapcsukon bár elnzézést is kérjünk az olvasótól. Viszont egyben adjuk e számmal s ez ivekben az október 1-i számot is, - úgy hisszük: becses tartalommal, de a fősúlyt, mint ilyenkor nem is lehet máskép, a szemlének általában megjelenésére, folyamatossága meg nem szakadására vetve. Ugyanez okon és céllal kérjük előfizetőinket is, hogy a hátralékos vagy esedékes dijak és nyugták beküldését vagy beváltását ne halasszák tovább. Ami nemzeti értéket a kultúrérték képvisel, a Nyugat magarészt sohasem építette egyébre, mint olvasóinak adott szolgáltatásai ellenértékére. Ezzel azonban, a kötelesség e kevesével, ne maradjanak el, kik e szolgálatot megbecsülik s ez értéket át akarják menteni a nagy idők nagy válságain.