Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 16. szám · / · Figyelő

Szabó Dezső: Dr. J. Balassa.

Brieflicher sprach und sprechunterricht

Ungarisch. Unter Mitwirkung von L. Palóczy. Methode Toussaint-Langenscheidt. Berlin-Schöneberg. 27 M.

Minden sovinizmus nélkül is az embert valami naiv öröm szállja meg, ha annak a nyelvnek, amibe beleszületett, ilyen hatalmas monumentumát látja. Mintha saját létezésünk tovább biztosítását látnók benne.

Szerencsés gondolat volt a Toussaint-Langenscheidt vállalattól, hogy a magyar nyelv megtanítását Balassa tanárra bízta, aki elsősorban fonetikus. A magyar iskolázott emberek kiejtésén igen sokszor megérzik az iskolai nyelvtantanítás, éspedig kellemetlenül, a beszélő szervek munkájának elemi törvényei ellenére. Erőszakosan elhagyunk olyan mássalhangzó-asszimilációkat, melyeknek megcsinálása szervi kényszer volna. Balassa hangátírásában ezekre mindenütt a legrészletesebben vigyáz, nemcsak a szótesten belül, hanem a mondatban létrejött asszimilációkra is. Úgyhogy az az idegen, aki jól megtanul beszélni e könyvből, életszerűbben fogja kiejteni a magyart, mint egy hatodik elemiből kijövő magyar gyermek.

A könyv egész menetén érzik a nyelvész biztos keze, aki a két nyelv teljes tudományos és lélektani ismeretével fog ahhoz, hogy a magyart a német nyelvű agy asszociatív gépezetének legkönnyebb, legtermészetesebb módon tegye sajátjává. A prózai és verses példák is jól vannak megválasztva, s különösen örvendek, hogy a népköltészet termékei közül is ad. Talán a Gyulay igen kitéglázott, igen irodalmi, igen holt nyelvét nem vettem volna egyik főpéldának.

Balassa könyve mindenben méltó a kiváló német vállalathoz, s köszönetet érdemel mindazoktól, akiket húz valami a magyar nyelvhez.