Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 15. szám · / · Radó Sámuel: Újságírók

Radó Sámuel: Újságírók
Dráma három felvonásban.
Második jelenet.

Liszka, Kovalszky.

(Kovalszky köszönés nélkül belép és kalapját a földhöz csapja.)

Liszka: Mi lelt, mi történt?

Kovalszky: Semmi, csak egy kicsit elcsaptak!

Liszka: Szent Isten! Elcsaptak!

Kovalszky: El! A gazda fölmondott és rögtön elbocsátott!

Liszka: És miért?

Kovalszky: Rossz cikket írtam!

Liszka: Az Istenért, beszélj világosan, ne gyötörj!

Kovalszky: Mondom, rossz cikket írtam! A gazda módfölött fölháborodott. Ordított mint a sakál. Azt mondta, elárultam őt. Kompromittáltam a lapot! Keresztülhúztam a politikáját. Egy percig se maradhatok többé a lapnál.

Liszka: De mit tettél tulajdonképpen! Még mindig nem értem!

Kovalszky: Pedig a dolog nagyon egyszerű. Lapunk, a Puritán tudvalevőleg heves ellenzéki.

Liszka: Véresszájú! Nap-nap után a sárga földig lerántja a minisztereket!

Kovalszky: Egy hét óta már nem! A lap nagyon megjuhászodott. Úgy látszik, a gazda nem nyerészkedett eleget az ellenzékiséggel! Elhatározta, hogy átkanyarodik a kormánypárthoz. De óvatosan, nagy circumspekcióval. Még velünk szemben sem volt őszinte. Nem rukkolt ki a farbával. Csak bizonyos jelekből sejtettük, hogy ellenzékiségünkből engedünk. De azért a csipkedést nem hagytuk abba! Egész világosan senki sem látott. Még a műhelyben is a sötétben tapogatóztunk. Ebben a helyzetben azután nem láttam semmi rosszat benne, hogy tegnap éjjel leadjam a nagy hírt: Megbukott a kormány! Természetesen nem közöltem a dolgot csak amúgy szárazon, hanem kicsit kicifráztam! Sőt, hogy őszintén bevalljam, vad indiánustáncot lejtettem a bukott kormány teteme fölött. Ebből lett azután a nagy patália. A gazda éktelen haragra lobbant, elnevezett engem mindennek, csak becsületes, intelligens embernek nem, és kiadta az utamat.

Liszka: Hallatlan! És mit fogunk most kezdeni?

Kovalszky: Ha én azt tudnám, galambom!

Liszka: Nem lehetne valami más szerkesztőségben állás után nézni?

Kovalszky: Nem is merek ajánlkozni!

Liszka: Miért nem?

Kovalszky: A kormánypártiak árulónak tekintenek, az ellenzékiek viszont nem bocsátják meg a múltamat. Egyik pártnak se kellek. Négyszáz koronás zsurnalisztákkal szemben elvek dolgában a világ végtelenül szigorú, semmi esetre sem olyan elnéző, mint nagy politikusokkal szemben.

Liszka: Tehát megint vissza fogunk süllyedni a régi nyomorba! Azt hittem, hogy végleg kievickéltünk a bajból, mikor egy éve a Puritán állandó belső dolgozótársa lett! Milyen szépen berendezkedtünk! Egész tisztességesen éltünk! Még adósságot is tudtunk törleszteni! Most ennek vége! Milyen sors vár ránk! Közeledik a tél, miből fogunk fűteni?

Kovalszky (keserű gúnnyal): Az aranyórából, fiam! Ha az elfogy, majd a többi is a zálogházba vándorol! Dunyha, párna, kredenc, minden, ami csak becsapható!

Liszka: A kredenc! Azt nem engedem!

Kovalszky: Hja, fiam, a politika áldozatot kíván! Férjed rossz politikát csinált, és a kredenccel megfizetünk érte!

Liszka: De te nem csináltál rossz politikát! Te semmiféle politikába nem avatkoztál bele! Te nem akartál a kormánnyal ujjat húzni!

Kovalszky: Persze hogy nem! Nekem csak egy meggyőződésem van. Én az éhes gyomor pártján vagyok. Ebédelni akarok! Ez a legszentebb meggyőződésem. Én gyenge legény vagyok ahhoz, hogy már elveim is legyenek.

Liszka: Eszerint veled nagy igazságtalanság történt!

Kovalszky: Ilyen igazságtalanság mindennap megesik.

Liszka: De ez a közönséges igazságtalanság az én bőrömre megy, tehát nekem nagyobb katasztrófa, mint a tatárjárás.

Kovalszky: Fiam, látom, nem szeretsz nyomorogni. Nem kedveled a koplalást. Akkor hát kár volt egy hírlapíróval összeállnod! Az újságírás kockázatos mesterség! A hírlapíró mesterember is meg bűnbak is.

Liszka: Ha hagyja magát! Ordítani, rugkapálózni kell. Megfenyegetni kell a gazdát! Meg kell őt győzni, hogy nem vezetett réged semmi rossz szándék.

Kovalszky: Azt ő jobban tudja, mint én. Értsd meg, neki szüksége van bűnbakra, és én a lehető legalkalmasabb médium vagyok. Cikkem felbőszítette a kormánypártot, és zavarta a megkezdett alkut. Éppen a próbaidő alatt cikkem folytán a lap megbízhatatlannak mutatkozott. Ezt a hibát jóvá kell tenni! Garanciákat kell adni, és a legerősebb az, ha a szerencsétlen cikk íróját elcsapják.

Liszka: De ez hallatlan gonoszság! Egy szegény ördög egzisztenciáját ilyen önző számításnak áldozatul dobni!

Kovalszky: Perelj az Úristennel, fiam, aki a társadalmat és különösen a sajtó világát olyan bölcsen berendezte.

Liszka: Én nem hagyom annyiban a dolgot! Odamegyek a gazdához! Én a cudarnak szemébe vágom perfídiáját! Mért komédiázott előttetek! Mért hagyott téged tévedésben a változott irány felől! Majd megmutatom neki, mire vagyok képes! Fellázítom a szerkesztőséget. Sztrájkot hirdetek! A kollégák csak nem engedik, hogy egyik társukkal oly vérlázító igazságtalanság történjék! Ami veled megesett, az holnap minden egyes munkatárssal megeshetik.

Kovalszky: Ennyi előrelátást hiába vársz a kollégáktól! Mi finomak vagyunk! Mi az intelligenciához tartozunk! Tehát önzőbbek és irigyebbek vagyunk a nép fiainál. A szellemi arisztokráciában nincs annyi összetartás, mint a rongyos proletárok közt.

Liszka: Én nem engedem magamat eltántorítani! Én elmegyek a szerkesztőségbe! Beszélek a gazdával! Szeretném látni, nem-e fog engedni, nem-e fog visszavenni!

Kovalszky: Nem is juthatsz be hozzá!

Liszka: Betöröm az ajtót! A kétségbeesés nem ismer akadályt!

Kovalszky: A kétségbeesett embert kidobják! Hiába minden! Én a kövezeten fekszem. Tudja Isten, mi lesz velünk!