Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 15. szám · / · Szabó Dezső: Pascal éjszakája

Szabó Dezső: Pascal éjszakája
Nem novella
6.

Látta magát kidobva az életből, a magyar vidéki kisváros kétségbeesésében, hol fellapozódott előtte a magyar nyomorúságok albuma. A magyar vidéki életben, mely minden kor, minden miliő, minden betegség és őrültség összebonyolultsága. Vonaton, újságon, könyveken, fordításokon át egyszerre rászakadt az elzárt ázsiai agyakra Nyugatnak mind a húsz százada, minden gondolata, érzése. Ez a váratlan bezuhanás az embereket az anakronizmusok és disparatok beteges virvárjává tette. Nyiss fel egy vidéki nőt: az imádságos Mária mellett ott találod a szegény Bovaryné vágytól meztelen testét, a félénken betöltött konvenciókon túl a modern nő minden lázadását. A férfi egyik képzetéből kibűzlik a puhított lóhús és a kancatej, egy másik gesztusából Nietzsche kukkint ki. Látta az untig felpanaszolt sebeket: az elrothadt, kártyás, alkoholos hitvány magyar dzsentri ostoba adminisztratív despotizmusát, a bennszülöttek mikroszkopikus érdekeinek piszkos egybekapaszkodását, az idegent gyűlölő baromi patriotizmust, s az intelligensek, a tartalmasok fatális magyar betegségét: a lemondást, félrevonulást, kiegyezést. Élete gyökeréig látta faját, ezt a csak bravúrokban lehetséges keleti energiát, mely ezer évet sárban, piszokban, hihetetlenül ízléstelen lebujokban dulakodott, ivott, kártyázott, káromkodott és szónokolt át, s néha nagyszerű gyermek-hencegéssel domborította be muskulusait a világtörténelembe. Félő szorongással kérdezte, hogyha ennek az izomfajnak lényege, raison d'ętre-je a dulakodás és zsarnokoskodás, életrevalóvá tud-é újulni egy olyan életben, melyben a dulakodás és zsarnokoskodás lehetetlen lesz. Látta a körüllevő idegen fajok nagyszerű felserdülését az élet felé, a román anyát, amint méhéből ömlik a gyermek, hogy nyomorúságon, megvetésen át munkával, tűréssel, nélkülözéssel hazává hódítsák a maguk és mások földjét. A szász pénz és ész hódító szolidaritását. Látta a numenekké lett renyhe jelszavak kábító uralmát... és négy év szem-, fül-, bőr-bántó csúfsága elhitette vele, hogy itt a legintelligensebb dolog a halál nihilizmusa felé rohanni valamelyik nyitott kapun át. Az alkoholon keresztül? Talán a nőn át közelebb van.